V Španiji se tako kot drugod po Evropi, še posebej na podeželju, srečujejo z izzivi staranja prebivalstva. Mladi odhajajo v mesta, čeprav je lahko življenje na podeželju bolj kakovostno, stanovanja so cenejša, digitalizacija omogoča delo na daljavo. Spoznali smo Irene, ki je mlada novinarka lokalnega časopisa La Opinión. Odločila se je, da ostane v kraju Zamora na meji s Portugalsko, kjer deluje tudi kot aktivistka.

"Živim v pokrajini, kjer sem se rodila", začne pogovor Irene Barahona. "Tako sem se odločila, ker se mi zdi vredno ostati. Območju, kjer je Zamora, ki meji na Portugalsko, pravimo prazna Španija. Predstavlja zelo pomembno vprašanje. Novinarji, ki tu delamo, pišemo o regiji, ki je zelo posebna. Imamo čudovito reko in zelo dobro sodelujemo s portugalskimi sosedi. To območje ima svoje posebnosti, o katerih redno poročamo.”

Lokalni časopis La Opinion

Dobili ste priznanje za mlado obetavno novinarko, povejte nam kaj več.
"Pisala sem o dveh temah. Prva je bila na temo bivanja volkov na tem območju. To je zelo pomembno, ker smo ruralno območje, veliko kmetov se ukvarja z živinorejo in pogosto se srečujejo z volkovi. Druga tema pa so bili gozdovi, kjer je bilo veliko škode, v zadnjem času smo imeli veliko požarov."

Irene doda, da se Zamora, tako kot veliko drugih evropskih regij, ubada s problematiko staranja prebivalstva. "Večinoma so tu starejši, priložnosti za mlade ni. O tem veliko pišemo. Sama sem veliko pisala o staranju in starejših, o dolgotrajni oskrbi in kdo bo skrbel zanje."

Marisol Lopez Del Estal je odgovorna urednica časopisa La Opinion, za katerega piše tudi Irene. Prepričana je, da so lokalni mediji izjemno pomembni: "Imamo ključno vlogo, ker bralce obveščamo o tem, kar se dogaja blizu njih. Časopis izdajamo v tiskani in elektronski obliki. Tako ohranjamo stike s tistimi, ki so se odselili. Zamoro in druge dele pokrajin Kastilja in Leon sta prizadeli odseljevanje in staranje prebivalstva. Spodbujamo tudi razpravo, da se za to odseljevanje, ki se je začelo že v 19. stoletju, najdejo rešitve za ponovno naseljevanje. To vprašanje je zelo zahtevno, saj traja že dve stoletji, država pa ni sprejela nobenih večjih ukrepov, da bi se lotila problematike."

Čeprav večinoma poročajo o lokalnih dogodkih, spremljajo tudi dogajanje v Evropski uniji.

"Imela sem recimo intervju s študenti, ki so odšli na izmenjavo v Romunijo. To je eden od evropskih projektov, imenovan Zelo Evropski inštitut. Tudi na ruralnih območjih, ki jih je prizadelo odseljevanje, najdemo primere za dobro delovanje EU-ja. Zelo pomembno je, da ljudem pojasnimo, da Evropska unija ni samo v Bruslju, ampak je tudi v naši pokrajini," nam razloži Irene, ki je tudi aktivistka.

"Odločila sem se, da bom ostala tukaj in delala kot novinarka. Pred dvema letoma sem se pridružila civilni iniciativi, da bi naredila nekaj dobrega za svojo pokrajino. Iniciativa se imenuje Accion Castilla y Leon, namenjena pa je mladim in malo manj mladim. Prizadevamo si za ponovno naseljevanje regije in boljše zaposlitvene možnosti. Večinoma delamo po spletu. Brez interneta ne bi bilo te iniciative, zato je digitalizacija ruralnih območij zelo pomembna. Letos smo se povezali z vladama v Madridu in v Kastilji in Leonu. Na sestankih jim predstavimo svoje predloge."

Kaj ste poleg digitalizacije še predlagali odločevalcem?
"Predvsem pobude in ukrepe. Živimo na zelo ruralnem območju. Prebivalci se ukvarjajo z živinorejo, vinogradništvom in poljedelstvom. Imamo torej veliko zemlje, zelo pomembna pa je energija. S proizvajanjem zelene energije bi pospešili razvoj gospodarstva in regije. Ne želimo velikih družb, ki bi dobiček odnesle drugam, potrebno je sodelovanje z lokalno skupnostjo. Predlagali so povezovanje z inovativnimi sektorji. Zdaj sodelujemo z Evropskim parlamentom, s katerim pripravljamo pobude, kako znova naseliti regijo."