Popri so nastali v Primorskem tehnološkem parku v Novi Gorici in po ocenah udeležencev je to najboljše tovrstno tekmovanje v regiji. Mladi svoje ideje predstavijo pred strokovno komisijo, ki izbere prve tri. Slovenski ekipi v srednješolski in študentski kategoriji sta se tako veselili zasluženega srebra, pravi mesti pa sta pripadli srbskim idejam.

Strategija Evropske unije za jadransko-jonsko regijo EUSAIR, sprejeta leta 2014, je namenjena zmanjševanju razlik v regiji s sodelovanjem štirih držav članic EU-ja, petih držav kandidatk ter San Marina. Motivacija vključenih držav ni le pridobitev finančnih sredstev, saj strategija EUSAIR razpolaga le s sredstvi obstoječih skladov, ustvarja pa prostor za učinkovitejšo porabo razpoložljivega financiranja. Pogojuje jo z upoštevanjem smernic štirih prednostnih tem strategije: modra rast, povezovanje regije, kvaliteta okolja in trajnostni turizem.

V Sarajevu, kjer so se predstavniki povezanih držav sestali že osmič, je bilo tudi po evropskem letu mladih 2022 mogoče opaziti visoko raven vključenosti mladih v dejavnosti strategije, kot je tekmovanje podjetniških idej mladih Popri International.

POPRI International

Pogovor na veleposlaništvu Republike Slovenije v Sarajevu, ki ga je v sodelovanju s Primorskim tehnološkim parkom podprla Radiotelevizija Slovenija, je ponudil prostor za podrobnejše spoznavanje poti mladih podjetnikov do mednarodnega tekmovanja. Med izbranimi idejami, kot je sistem za spremljanje nezakonitih migracij in inovativna naprava za prvo pomoč, je bil tudi solarni kolektor Limenko, prvouvrščena ideja srbske ekipe v tekmovalni kategoriji srednješolcev.

"Tekmovanje smo začeli lepo v Sloveniji in za nas je šlo lepo res gladko. Dobili smo veliko novih izkušenj, kontaktov, neposrednih kontaktov, tudi s pomembnimi osebami, ki bi nam lahko pri start upu tudi pomagale. Mislim, da je bila zelo dobra izkušnja, tako da bomo lahko to vse vnovčili na naši podjetniški poti," je povedal Raj Ražem, predstavnik slovenske srednješolske ekipe.

Zmagovalna ekipa iz Srbije.
Zmagovalna ekipa iz Srbije.

Mladi so se lahko ob robu tekmovanja udeležili številnih dogodkov letnega foruma strategije EUSAIR, ki je privlačna za draže kandidatke in potencialne kandidatke za vstop v Evropsko unijo. Omogoča jim enakopravno sodelovanje z državami članicami, sistem rotirajočega enoletnega predsedovanja strategiji pa ponuja možnost preusmerjanja prednostnih nalog regije. To lahko pripomore k premostitvi izzivov Zahodnega Balkana.

"Slovenija definitivno kot članica Evropske unije, zdaj lahko rečemo z že kar dolgoletno tradicijo, prinaša izkušnje pri črpanju evropskih sredstev, hkrati pa prinaša tudi dobre prakse vsem državam nečlanicam združenja in zdi se mi, da je jadransko-jonska iniciativa zelo dober model, kako prihodnje članice Evropske unije pripeljati v to sfero koriščenja evropskih sredstev in pa pripravljanja projektov, izvajanja projektov. Zdi se mi, da je to dodana vrednost, ki jo prinaša Slovenija s svojimi izkušnjami državam nečlanicam," je prepričan Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj.

Letni forum strategije EUSAIR se bo prihodnje leto odvil na Hrvaškem, kamor bodo poleg visokih političnih predstavnikov k povezovanju, tekmovanju in sodelovanju vnovič povabljeni tudi izbrani mladi podjetniki iz jadransko-jonske regije.