Zemljišče v Vrhniki, ob Ljubljanski cesti Foto:
Zemljišče v Vrhniki, ob Ljubljanski cesti Foto:
Šmarje pri Kopru
Šmarje pri Kopru
Naselje Srakovlje pri Kranju
Naselje Srakovlje pri Kranju
Območje Rožne doline v Novi Gorici
Območje Rožne doline v Novi Gorici
Zemljišče sredi urbanega udobja Maribora, v bližini nakupovalnega centra Europark
Zemljišče sredi urbanega udobja Maribora, v bližini nakupovalnega centra Europark
Stavbno zemljišče v neposredni bližini parka Magdalena v središču Maribora
Stavbno zemljišče v neposredni bližini parka Magdalena v središču Maribora
Stavbno zemljišče v Celju je namenjeno gradnji stanovanjskih in poslovnih nepremičnin.
Stavbno zemljišče v Celju je namenjeno gradnji stanovanjskih in poslovnih nepremičnin.
Rabelčja vas, Ptuj
Rabelčja vas, Ptuj

Pri razvoju večjega nepremičninskega projekta najdlje časa poteka ureditev urbanizma oz. sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Nepremičninski trg je v letu 2017 dosegel rekordno vrednost prometa po letu 2007 (2,3 milijarde evrov), podobno lahko pričakujemo v letu 2018, pri čemer pa se rekordne vrednosti verjetno ne bodo ponavljale v nedogled. Iz tega razloga dolgi postopki razvoja projektov predstavljajo za investitorje veliko oviro.

Ta zemljišča predstavljajo zanimivo investicijsko priložnost, saj omogočajo, da lahko investitor takoj prične s projektiranjem in gradnjo želenih objektov in tako kmalu ponudbi nepremičnine končnim kupcem.

Vrhnika - le 22 km iz Ljubljane, z urejenimi prometnimi povezavami

Zemljišče v Vrhniki, ob Ljubljanski cesti, na začetku območja Sinje Gorice, povezuje center Vrhnike z Ljubljano. Za območje, kjer leži zemljišče, OPPN dopušča gradnjo 8 večstanovanjskih objektov. V neposredni okolici zemljišča so zelene travniške površine, večji trgovski centri in večstanovanjski objekti. Parcela je odlično prometno povezana.

Izjemno zemljišče na Primorskem

V Šmarjah pri Kopru je naprodaj zemljišče skupne velikosti 10.721 m², za katerega projektna dokumentacija predvideva 4 gradbena dovoljenja - za dostopno cesto s komunalno infrastrukturo, za stanovanjski stolpič z 8 stanovanji in dvema poslovnima prostoroma, za 3 stanovanjske stolpiče s skupno 36 stanovanji ter za 16 vrstnih hiš.

Kranj je zaradi dobrih prometnih povezav vedno bolj zanimiv za končne kupce

V Mestni občini Kranj, v naselju Srakovlje je naprodaj zemljišče skupne velikosti 20.005 m², za katerega je že plačan tudi komunalni prispevek. Za zemljišče je izdelana idejna zasnova za parcelizacijo in komunalno opremljanje, ki predvideva 22 parcel in prodajo posameznih zazidljivih parcel.

Razvijajoča se Nova Gorica

Na odlični lokaciji na območju Rožne doline v Novi Gorici se nahajajo nezazidana stavbna zemljišča skupne površine 31.770 m². Na obravnavanem območju je sprejet OPPN, ki predvideva gradnjo enostanovanjskih in večstanovanjskih objektov. Vsa potrebna infrastruktura se nahaja v neposredni bližini.

V Šempetru pri Novi Gorici je naprodaj nezazidano stavbno zemljišče. Za območje je sprejet OPPN, ki predvideva gradnjo večstanovanjskih, enostanovanjskih in poslovnih objektov. Skupna površina zemljišča znaša 36.609 m2.

Atraktivne investicijske priložnosti v Mariboru in okolici

Odlično lokacijo ima tudi stavbno zemljišče »Studenški razgledi« v Mariboru. Stavbno zemljišče velikosti 19.092 m² se nahaja na lepi in mirni lokaciji ob Iztokovi ulici v Mariboru. Zemljišče ima pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjskih objektov: možna je izgradnja približno 250 stanovanjskih enot (odvisno od velikosti stanovanj) s parkirnimi mesti v podzemnih garažah. Delno je na zemljišču že opravljen izkop. Okolica je dobro komunalno opremljena, vsa potrebna infrastruktura je v neposredni bližini.

V razvijajočem se predelu Maribora je naprodaj zemljišče, ki je po občinskem prostorskem načrtu predvideno za stanovanjsko gradnjo in druge centralne dejavnosti. V bližini zemljišča so stanovanjske soseske, trgovski centri in poslovne stavbe ter zelene površine, ki prispevajo k atraktivnosti lokacije.

Zemljišče sredi urbanega udobja Maribora, v bližini nakupovalnega centra Europark, je odlično prometno povezano, vsa potrebna infrastruktura je na voljo, v bližini je center mesta. Zemljišče je del OPPN za del prostorsko planske enote Ta 3 - C, na katerem je predvidena gradnja večstanovanjskih objektov z manjšim delom mešane strukture.

Stavbno zemljišče v neposredni bližini parka Magdalena v središču Maribora je predvideno za razvoj večstanovanjskega projekta. Vsa potrebna javna infrastruktura je v neposredni bližini. Dostop do zemljišča je urejen po lokalni asfaltirani cesti.

Stavbno zemljišče, namenjeno gradnji stanovanjskih in poslovnih nepremičnin v Celju je idealno za ponudbo novih komercialnih in stanovanjskih kapacitet v tretjem največjem mestu v Sloveniji. Zemljišče leži na območju, kjer je po veljavnem OPPN Mestne občine Celje predvidena izgradnja objektov za bivanje, izvajanje storitvenih dejavnosti, oskrbnih dejavnosti ter garažnih prostorov.

Zemljišče, predvideno za gradnjo individualnih stanovanjskih objektov v neposredni bližini centra mesta Ptuj, meri 5.076 m². Zemljišče se nahaja na dostopni lokaciji v Novi vasi pri Ptuju. Lokacija je pozidana s pretežno enostanovanjskimi objekti.

Na Ptuju se nahaja tudi stavbno zemljišče, primerno za gradnjo večstanovanjskih stavb. Zemljišče v izmeri 19.561,00 m² v skladu z aktualnim OPPN omogoča gradnjo stanovanjskih blokov (K + P + 2 + M) s skupno podzemno garažo.

V Orehovi vasi, nekaj 100 metrov od izvoza iz avtoceste Maribor-Ptuj, pa se v območju razpršene stanovanjske gradnje razprostira zemljišče v velikosti 9.113,00 m². Zemljišče se nahaja v obstoječem naselju stanovanjskih hiš in kmetij. Dostop do zemljišča je mogoč iz glavne ceste.