Foto: Oglasno sporočilo
Foto: Oglasno sporočilo

Leta 2010 sem prišel v Slovenijo. Po izobrazbi sem elektrotehnik energetik. Delal sem v proizvodnji, za strojem, najprej za določen čas. Vključil sem se v svetovanje in nato v dva programa: kreativno komuniciranje, da izboljšam znanje slovenskega jezika in še v Excel. Opravil sem tudi izpit iz znanja slovenskega jezika. Danes imam službo za nedoločen čas, delovno mesto kot operater, občasno sem tudi mentor novim sodelavcem.

Eldar Girotić, zaposleni v podjetju Skaza d.o.o.
Biserka Plahuta je izkušena svetovalka, zaposlena na Andragoškem zavodu Ljudska univerza Velenje, ki svetuje zaposlenim v Zgornje Savinjski regiji.

Ko nam je v podjetju Plastika Skaza d.o.o. direktorica LU Velenje predstavila možnosti izobraževanja, sem se brez pomislekov vpisal v polletni tečaj, ob enem pa iskal šolanje s katerim bi nadgradil svojo formalno izobrazbo. Najprej sem se srečal s svetovalko Biserko Plahuta na uvodnem razgovoru, kjer sva se pogovarjala o mojih dosedanjih uspehih in ciljih za prihodnost - nadgraditi formalno izobrazbo v povezavi z delom, ki ga opravljam v podjetju. Gospa Biserka me je opozorila, naj pomislim kaj me osrečuje, je to delo, ki si ga želim s srcem opravljati v prihodnje. S tem stavkom je v meni sprožila dvom. Konec poletja sem dobil priložnost, da mi podjetje financira študij za proizvodno inženirstvo. Na razgovoru v kadrovski službi sem brez dlake na jeziku vprašal, če bi mi bilo podjetje pripravljeno financirati študij, ki je sicer čisto izven okvirjev delovanja podjetja, vendar je to tisto za kar čutim, da me veseli. Podjetje se je s predlogom strinjalo in mi omogočilo, da razvijem svoj potencial. Tako sem se vpisal na študij medijske produkcije. Prvi letnik sem zaključil s povprečno oceno 9,7. S strani podjetja dobivam ob svojem delu v proizvodnji še druge projekte in obveznosti, ki mi omogočajo, da rastem in podjetju doprinesem nekaj več.

Matej Oder, zaposleni v podjetju Skaza d.o.o.

Svetovalci iz celotne Slovenije vam lahko pomagajo pri načrtovanju karierne in osebne poti. Dobro poznajo tudi različne možnosti brezplačnih oblik izobraževanja in usposabljanja, ki so na voljo v vaši regiji.

V spodnjem prispevku dolgoletna in izkušena svetovalka Biserka Plahuta (Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje) opisuje, kako je potekalo brezplačno svetovanje za zaposlene v podjetju Skaza d.o.o.

Do kdaj imajo zaposleni in podjetja možnost izkoristiti brezplačno svetovanje za zaposlene?

Brezplačno svetovanje za zaposlene bomo izvajali do marca leta 2022. Na Andragoškem zavodu Ljudska univerza Velenje skupaj s Šolskim centrom Velenje nudimo svetovanje vsem zaposlenim v Zgornje Savinjski regiji.

Kakšen je namen svetovanja?

Namen svetovanja je pomagati zaposlenim pri načrtovanju njihove osebne in karierne poti z izbiro primernega izobraževanja ali usposabljanja, z ugotavljanjem že pridobljenega znanja, s spremljanjem med izobraževanjem in s podporo ob njegovem zaključku.

Namenjeno je vsem, ki iščejo nova znanja in veščine, želijo dokončati ali nadaljevati izobraževanje, si morda želijo pridobiti certifikat ali bolje opravljati svoje delo.

Kaj so s svetovanjem za zaposlene pridobili zaposleni? Kakšne so koristi za podjetja?

Zaposleni so pridobili nova znanja, ki jim bodo koristila pri delu, na tem ali novem delovnem mestu in tudi v življenju. Pridobili so tudi samozavest, da se še vedno lahko učijo, da zmorejo, da so uspešni, kar jim odpre vrata in poveča voljo za nove vključitve, tudi voljo in motivacijo za vključitev v formalno izobraževanje. Mnogi starejši zaposleni niso imeli možnosti izobraževanja v svojem dosedanjem življenju in je bila to zanje enkratna priložnost. Ozavestili so lastne kompetence in imeli možnost ovrednotiti neformalno pridobljeno znanje.

V razgovorih s svetovanci sem spoznala mnogo prednosti za podjetje. Prisotna je bila visoka motivacija in s tem tudi večja želja po izobraževanju. Vse to pa pripomore k boljšemu delu ter večji produktivnosti. Večje zadovoljstvo zaposlenih pomeni tudi manjšo fluktuacijo kadrov. Z novimi znanji, spretnostmi in veščinami, ki so jih pridobili zaposleni, je prehod v digitalizacijo in robotizacijo podjetja veliko lažji. Pri zaposlenih se je povečal občutek biti cenjen v podjetju, povečala se je tudi pripadnost podjetju. S pomočjo svetovalke so lahko izdelali portfolijo (osebno zbirno mapo). Predvsem pa so skozi proces svetovanja in izobraževanja osebnostno in karierno rastli.

Seveda sem ob svetovanju rastla in pridobivala izkušnje tudi sama. Dragocena je bila misel svetovanke, ki je dejala, da odhaja od mene bolj bogata.

Kako je potekalo sodelovanje s podjetjem Skaza d.o.o.?

Podjetje Plastika Skaza d. o. o. se je na našo pobudo hitro odzvalo, in direktorica Tanja Skaza je zaposlene osebno nagovorila in jih navdušila ter motivirala za vključitev v svetovanje in nato izobraževanje. Za karierno svetovanje pred vključitvijo v izobraževanje se je odločilo 46 zaposlenih, kasneje pa se jih je pridružilo še nekaj.

Vsakega zaposlenega smo povabili na Ljudsko univerzo Velenje, kjer sem svetovala individualno. Karierno svetovanje je zajemalo: pregled dosedanjega delovnega mesta, znanja, veščin in spretnosti, ki jih zaposleni ima ter pogled v prihodnost, kje v podjetju se vidi čez tri leta, na katerem delovnem mestu in katere kompetence potrebuje za to delovno mesto. Pogledala sva kje se zaposleni vidi v življenju, kaj si želi postati ali delati, kaj je njegov življenjski cilj in kje potrebuje pomoč.

Brezplačno svetovanje za zaposlene poteka po celotni Sloveniji. Več informacij najdete na spletni strani www.zaznanje.si,kjer so objavljeni tudi kontaktni podatki izvajalcev.


IZKORISTITE BRAZPLAČNO SVETOVANJE ZA ZAPOSLENE!

Nato sva iskala ustrezne izobraževalne poti do teh ciljev in naredila individualni izobraževalni načrt. Skupaj sva pregledala možne poti formalnega izobraževanja, institucije, ki te programe izvajajo, predmetnike, pogoje za vpis in katere kompetence bi bilo še potrebno pridobiti za želeno delovno mesto.

Zaposlenim sem svetovala, katere so tiste kompetence, ki bi jih potrebovali za določeno delovno mesto, največkrat za tisto, ki je stopničko višje od sedanjega. Sledila je motivacija za vključitev, predstavitev možnosti neformalnega izobraževanja, zlasti brezplačnih.

Ob koncu svetovanja sem v dogovoru z zaposlenimi in direktorico tudi podjetju pripravila povratno informacijo o željah glede izobraževanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja za vsakega zaposlenega.

Na osnovi svetovanja se je iz skupine 46 zaposlenih v programe neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi Velenje vključilo 37 zaposlenih, 5 zaposlenih pa se je vključilo v formalno izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe.

Ob koncu izobraževanja so za zaposlene v podjetju pripravili slavnostno podelitev potrdil iz rok direktorice ter veliko torto. Pa seveda veliko čestitk.


Brezplačno svetovanje za zaposlene se izvaja v okviru projekta Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja za zaposlene 2016–2022, ki ga sofinancirata Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Leta 2010 sem prišel v Slovenijo. Po izobrazbi sem elektrotehnik energetik. Delal sem v proizvodnji, za strojem, najprej za določen čas. Vključil sem se v svetovanje in nato v dva programa: kreativno komuniciranje, da izboljšam znanje slovenskega jezika in še v Excel. Opravil sem tudi izpit iz znanja slovenskega jezika. Danes imam službo za nedoločen čas, delovno mesto kot operater, občasno sem tudi mentor novim sodelavcem.

Eldar Girotić, zaposleni v podjetju Skaza d.o.o.

Ko nam je v podjetju Plastika Skaza d.o.o. direktorica LU Velenje predstavila možnosti izobraževanja, sem se brez pomislekov vpisal v polletni tečaj, ob enem pa iskal šolanje s katerim bi nadgradil svojo formalno izobrazbo. Najprej sem se srečal s svetovalko Biserko Plahuta na uvodnem razgovoru, kjer sva se pogovarjala o mojih dosedanjih uspehih in ciljih za prihodnost - nadgraditi formalno izobrazbo v povezavi z delom, ki ga opravljam v podjetju. Gospa Biserka me je opozorila, naj pomislim kaj me osrečuje, je to delo, ki si ga želim s srcem opravljati v prihodnje. S tem stavkom je v meni sprožila dvom. Konec poletja sem dobil priložnost, da mi podjetje financira študij za proizvodno inženirstvo. Na razgovoru v kadrovski službi sem brez dlake na jeziku vprašal, če bi mi bilo podjetje pripravljeno financirati študij, ki je sicer čisto izven okvirjev delovanja podjetja, vendar je to tisto za kar čutim, da me veseli. Podjetje se je s predlogom strinjalo in mi omogočilo, da razvijem svoj potencial. Tako sem se vpisal na študij medijske produkcije. Prvi letnik sem zaključil s povprečno oceno 9,7. S strani podjetja dobivam ob svojem delu v proizvodnji še druge projekte in obveznosti, ki mi omogočajo, da rastem in podjetju doprinesem nekaj več.

Matej Oder, zaposleni v podjetju Skaza d.o.o.