Investitorju, elektro Primorska, naj ne bi uspelo dokazati, da poseg ne bo imel prekomernih vplivov na nekatere živalske vrste. Foto: BoBo
Investitorju, elektro Primorska, naj ne bi uspelo dokazati, da poseg ne bo imel prekomernih vplivov na nekatere živalske vrste. Foto: BoBo
Konec z vetrnimi elektrarnami

Kot ocenjujejo v DOPPS-u, gre za začetek konca 10 let trajajočega poskusa izkoriščanja vetrne energije v tem kraškem okolju. Iz društva so sporočili, da Arso v odločbi, ki jo je njihov odvetnik Tomaž Petrovič prejel v torek, ugotavlja, da soglasja ni mogoče izdati, ker investitorju ni uspelo dokazati, da poseg ne bo imel čezmernih vplivov na živalske vrste beloglavi jastreb, planinski orel, sršenar, širokouhi netopir, gozdni jereb in evrazijski ris.

Elektro Primorska, ki je želel postaviti 33 vetrnic, se kot investitor v elektrarno na odločbo lahko pritoži, vendar pa v DOPPS-u menijo, da pritožba nima veliko smisla, saj naj bi bili argumenti v odločbi preveč trdni. "Odločba je obsežna in pravno ter strokovno zelo dobro utemeljena. Agenciji je tokrat za temeljito in kvalitetno opravljeno delo res treba čestitati," je dejal odvetnik Petrovič.

Odločba Arsa sledi že četrti razveljavitvi okoljevarstvenega soglasja za elektrarno, ki ga je izdalo ministrstvo za kmetijstvo in okolje v začetku tega leta.

V DOPPS-u so tudi prepričani, da se je na tem primeru izčistila pravna praksa, tako da bodo veliki škodljivi posegi v območja Nature 2000 od zdaj manj verjetni. Sodne odločbe iz tega primera bodo vnaprej upravnim delavcem, presojevalcem vplivov in investitorjem dragocen napotek, kako se lotevati zahtevnih posegov v zavarovana območja Nature 2000, so prepričani v društvu.

Elektro Primorska je pri projektu, ki se vleče že 10 let, vztrajal, čeprav sta bili slovenska naravovarstvena in naravoslovna stroka ves čas prepričani, da je gradnja vetrnic na tej lokaciji nesprejemljiva. V tem času je prihajalo do več izdaj in razveljavitev okoljevarstvenega soglasja.
"Lokacija še vedno ena primernejših"
Iz Elektra so sporočili, da bodo obsežno odločbo Arsa podrobneje preučili in se odločili o nadaljnjih postopkih. "Zaradi dolgotrajnih in nezaključenih postopkov v zvezi s postopki gradnje omenjenega objekta družba po večletni agoniji še vedno ni aktivneje pristopila k sami gradnji, kar posledično pomeni škodo za sam projekt oz. družbo. Glede na vetrni potencial na lokaciji Volovja reber družba Elektro Primorska lokacijo še vedno ocenjuje kot eno primernejših za izkoriščanje energije vetra v Sloveniji," so zapisali v sporočilu.

Še vedno so mnenja, da je proizvodnja električne energije na trajnosten način v javnem interesu, kjer pa so in bodo potrebni določeni kompromisi.

Konec z vetrnimi elektrarnami