V divjini živi le še približno 50 tisoč koal. Foto: EPA
V divjini živi le še približno 50 tisoč koal. Foto: EPA

Nova strategija v ospredje postavlja zaščito več kot sto ogroženih živalskih in rastlinskih vrst, med katerimi so tudi svetovno znane, na primer koale, piše BBC.

V poročilu, predstavljenem v začetku leta, je bilo namreč razvidno, da sta flora in favna v Avstraliji v izredno slabem stanju, še mnogo slabšem, kot so predvidevali strokovnjaki. Mnogim živalim in rastlinam, ki jih najdemo samo na tej celini, grozi izguba življenjskega prostora, ogrožajo jih tudi invazivni pesticidi, podnebne spremembe in vse hujše naravne nesreče. Sodeč po poročilu, je izmed vseh celin glede izumiranja vrst najslabše stanje prav v Avstraliji. Države se je tako prijel naziv "svetovna prestolnica izumiranja sesalcev".

"Pristop, ki smo ga uporabljali do zdaj, ne deluje. Živalim in rastlinam v naravnem okolju moramo zagotoviti boljše razmere," je dejala Plibersek. Cilj je, da kar 30 odstotkov avstralskega kopnega razglasijo za zaščiteno območje, s čimer bi bilo na njem več prostora za ranljive živalske in rastlinske vrste. Desetletna strategija naslavlja tudi boj proti podnebnim spremembam, boljše spremljanje populacij in oblikovanje območij, na katerih ne bi bilo plenilcev. Zavezali so se tudi, da bodo bolj prisluhnili znanju aboriginskih staroselcev.

Na seznam so uvrstili 110 živalskih in rastlinskih vrst, ki jih bodo še posebej spremljali. Med njimi sta tudi avstralski morski lev in najredkejši vrečar na svetu, Gilbertov potoroo. Teh v naravi živi le še okoli sto.