Volkulja Bellatrix v živalskem vrtu v hrvaškem Osijeku. Foto: BoBo
Volkulja Bellatrix v živalskem vrtu v hrvaškem Osijeku. Foto: BoBo

Resolucija, sprejeta 24. novembra lani, med drugim navaja, da so evropska zakonodaja ter mednarodne konvencije in organizacije prispevale k povečanju populacije velikih zveri in izboljšanju njihovega statusa v več delih Evrope, ter izpostavlja konflikt interesa med ohranjanjem narave in živinorejo, do katerega večinoma prihaja tam, kjer se povečuje prisotnost velikih zveri in kjer je premalo preventivnih ukrepov. Poudarja tudi pomembno vlogo EU in njenih članic pri vzpostavljanju finančnih instrumentov za izboljšanje sobivanja velikih zveri in človeka.

"Kljub temu, da je veliko navedenih dejstev pomembnih in je o njih treba razpravljati, pa ministri za okolje v času globalne krize biotske raznovrstnosti jasno zavračamo tendenco resolucije, da zmanjša pravni status zaščite volka," so v pismu, ki ga je v sredo na Twitterju objavil slovaški minister Jan Budaj, napisali ministri.

Med drugim poudarjajo, da imajo velike zveri nenadomestljivo vlogo pri uravnavanju populacije divjadi, ter da je pri sobivanju z velikimi zvermi škoda pri živini neizogibna, da pa je več držav že sprejelo ustrezne ukrepe.

Prepričani so, da lahko najboljše rešitve prinese strogo zavarovanje zberi skupaj z učinkovitim sistemom preventivnih ukrepov in poštenih nadomestil, ob hkratni komunikaciji strokovnjakov in vseh deležnikov ter javnosti.

Ministri ob dejstvu, da resolucija med drugim pozdravlja predlog, da se v dodatku k bernski konvencije volka (Canis lupus) prestavi iz skupine strogo zaščitenih v skupino zaščitenih živalskih vrst, pišejo, da je bilo na zasedanju podpisnic bernske konvencije, ki je potekalo med 27. novembrom in 2. decembrom v Strasbourgu, stališče EU in njenih članic enako njihovemu (torej, da se pravna zaščita volka ne sme zmanjšati) in da predlog ni dobil potrebne dvotretjinske podpore.

Poziv so podpisali ministri, pristojni za zaščito okolja in biodiverziteto, Bolgarije, Nemčije, Grčije, Španije, Irske, Cipra, Luksemburga, Avstrije, Portugalske, Romunije, Slovaške in Slovenije.