Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Vdor aviarne influence oz. ptičje gripe na manjše kmetijsko gospodarstvo na območju občine Slovenska Bistrica so potrdili 27. decembra lani, potem ko je sum postavil veterinar praktik na podlagi prijave lastnika o povečanem poginu perutnine. Na kmetiji so poleg kokoši imeli še race in gosi, vse te živali pa so bile po pojasnilih pristojnih neškodljivo odstranjene. Stroški se plačajo iz državnega proračuna, so pojasnili na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

To je do zdaj edini potrjen primer ptičje gripe pri domači perutnini pri nas. Aviarna influenca je bila sicer po navedbah uprave prvič potrjena v Sloveniji leta 2006 pri divjih pticah, potem pa še v letih 2016, 2017, 2020 in lani. Od 27. decembra lani do petka zjutraj so pri nas potrdili skupno 49 primerov okužbe pri divjih pticah, večinoma labodih. Največ pozitivnih labodov je bilo na območjih Slovenske Bistrice, Majšperka, Maribora in Starš, dva okužena sta bila v Novem mestu in štirje v Grosupljem.

Zaščitno in ogroženo območje okrog okuženega gospodarstva

Sorodna novica Potrjen prvi primer ptičje gripe letos – okužbo odkrili pri perutnini v občini Slovenska Bistrica

Ob potrditvi ptičje gripe pri domači perutnini 27. decembra lani se je sešlo državno središče za nadzor bolezni, ki je določilo zaščitno in ogroženo območje v polmeru treh oz. desetih kilometrov od okuženega gospodarstva ter ukrepe, ki se izvajajo na teh območjih v skladu z zakonodajo.

Med drugim morajo od takrat na teh območjih z omejitvami izvajalci dejavnosti nemudoma pristojnim prijaviti vsako spremembo zdravstvenega stanja pri pticah, tako pri perutnini kot pri pticah v ujetništvu, ptice morajo biti nastanjene ločeno od drugih vrst živali, prav tako mora biti preprečen stik s prostoživečimi živalmi.

Poskrbeti morajo tudi za ustrezno dezinfekcijo, izvajati biovarnostne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni, za ta območja veljajo tudi omejitve oz. prepovedi pri prevozih živali. Ti in še nekateri drugi ukrepi bodo, če se stanje ne spremeni, prenehali veljati v sredo, 26. januarja, so napovedali na upravi, medtem ko ukrepi, ki se nanašajo na celotno Slovenijo, ostajajo v veljavi.

Med drugim tako ostaja v veljavi, da je zadrževanje perutnine in ptic v ujetništvu dovoljeno le v zaprtih prostorih oz. na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi. Še naprej bo prepovedano tudi krmljenje prostoživečih vodnih ptic.

Zelo kužna bolezen, ki lahko prizadene vse vrste ptic

Aviarno influenco povzročajo virusi influence tipa A. Virusi so razdeljeni v različne podtipe. Pri pticah se lahko okužba z virusom aviarne influence pojavi v dveh oblikah, kot visoko patogena aviarna influenca (HPAI) ali kot nizko patogena aviarna influenca (LPAI). Za visoko patogeno obliko, ki je bila potrjena tudi pri nas, je značilna visoka obolevnost in tudi do 100-odstotna smrtnost.

Aviarna influenca je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki lahko prizadene vse vrste ptic. Bolezen se med pticami prenaša kapljično, z medsebojnimi stiki med pticami, prek njihovih izločkov in prek okužene krme. Prenos je mogoč tudi z obutvijo in opremo, ki je bila v stiku z okuženim materialom.