Na kmetijskih zemljiščih se naravni nenevarni odpadki lahko kurijo, če se ostanek, recimo pepel, uporabi za ohranjanje trajne rodovitnosti zemljišč. Foto: RTV SLO/Ergyn Zjeci
Na kmetijskih zemljiščih se naravni nenevarni odpadki lahko kurijo, če se ostanek, recimo pepel, uporabi za ohranjanje trajne rodovitnosti zemljišč. Foto: RTV SLO/Ergyn Zjeci

Tudi na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je v zadnjih tednih obrnilo več zaskrbljenih kmetovalcev in drugih državljanov zaradi prepovedi kurjenja ostankov obrezovanja drevja in plevela. Kurjenje naravnega nenevarnega materiala obravnava več predpisov, a kmetijsko ministrstvo je v odpisu, ki so ga poslali več službam, pojasnilo, v katerih primerih je kurjenje dopustno.

"Pri uporabnikih kmetijskih zemljišč je ključno ugotoviti, ali materiali, ki se sežigajo, predstavljajo odpadke. Če so namenjeni nadaljnji uporabi na kmetijskih zemljiščih, je kurjenje dopustno," pravi ministrica Mateja Čalušić.

V praksi to pomeni: na kmetijskih zemljiščih se naravni nenevarni odpadki lahko kurijo, če se ostanek, recimo pepel, uporabi za ohranjanje trajne rodovitnosti zemljišč. Tako je veljalo že lani, a so si tudi državne službe in inšpekcije to različno razlagale. Ministrica pojasnjuje še, da to ne velja samo za kmetovalce z uradnim statusom. "Če imamo kmetijsko zemljišče v lasti, najemu ali zakupu, moramo z njim ustrezno gospodariti, upravljati. Upoštevajoč vso zakonodajo lahko lastniki, najemniki ali uporabniki kmetijskega zemljišča na njem kurijo."

Več občin, tudi v Istri, je v odlokih zapovedalo obvezno predprijavo kurjenja centru za obveščanje.

Javljanje informacij še ne pomeni, da je s tem občan pridobil dovoljenje za kurjenje. Slednje pa v nobenem primeru ni dovoljeno v bližini hiš ali gozda.