Čebelarji so s prvimi ukrepi pristojnega ministrstva zadovoljni. Foto: MMC RTV SLO
Čebelarji so s prvimi ukrepi pristojnega ministrstva zadovoljni. Foto: MMC RTV SLO
Koruzo bodo do cvetenja pospešeno vzgojili v rastlinjaku in nato z analizo svetnega prahu določili nevarnost za čebele. Foto: RTV SLO

Gre za semena, ki so bila obdelana s sredstvi, ki so za čebele smrtonosna. Kmetijsko ministrstvo je na pobudo čebelarjev že navezalo stik s Kmetijskim inštitutom Slovenije, ki bo skušal koruzo v rastlinjakih pospešeno vzgojiti do cvetenja. Tako bo v najkrajšem mogočem času mogoče analizirati, koliko klotianidina vsebuje cvetni prah.

Čebelarji pozivajo k pripravljenosti
Čebelarji poudarjajo, da je treba, če se pokaže, da tudi koruza vsebuje klotianidin, takoj pripraviti akcijski načrt za zaščito čebel.

Pričakujejo, da bo ministrstvo prepovedalo tudi druge preparate na podlagi neonikotinoidov, ki so dokazano nevarni za vse žuželke. Ministrstvo je do zdaj prepovedalo promet in prodajo petih izdelkov, ki vsebujejo, klotianidin, tiametoksam ali imidakloprid.

Ministrstvo sprejelo nekaj ukrepov
Ministrstvo je sicer po pomoru čebel sprejelo več ukrepov, med drugim je s trga umaknilo seme koruze in ogrščice, ki je bilo obdelano s čebelam nevarnimi sredstvi. Poostrili so nadzor nad uporabo in prometom fitofarmacevtskih izdelkov in v postopek vložili tudi uredbo za povračilo škode čebelarjem.

Poleg tega je sprejelo še ukrepe za zatiranje varoze, saj je bila za pomor čebel ponekod kriva bolezen. Nacionalni veterinarski inštitut zato pripravlja natančna navodila za zatiranje tega parazita.

Finančno ministrstvo je zagotovilo, da bodo iz obdavčitve izvzelo 40 panjev vsakega čebelarja, ne glede na katastrski dohodek, morebitne odškodnine pa so po zakonu o dohodnini že oproščene davka.

Pomori čebel v več delih države
Kot je znano, je maja prišlo do večji pomorov čebel v Sloveniji, med njimi v okolici Domžal (kontaminacija ogrščice), v Spodnjem Brniku (toksične substance) in Brežicah (zajedalec in nepravilna raba zdravil). Zakaj so izginile čebele v Grosupljem, še ni znano.