Na novoustanovljeno gospodarsko družbo bodo prenesli gozdove in druga negozdna zemljišča, ki jih družba nujno potrebuje pri opravljanju dejavnosti, ali predstavljajo smiselno prostorsko zaokrožitev gozdnega prostora. Foto: BoBo
Na novoustanovljeno gospodarsko družbo bodo prenesli gozdove in druga negozdna zemljišča, ki jih družba nujno potrebuje pri opravljanju dejavnosti, ali predstavljajo smiselno prostorsko zaokrožitev gozdnega prostora. Foto: BoBo

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan si je za zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti države, po katerem bi ustanovili posebno podjetje, prizadeval že v prejšnji vladi, a projekta niso uresničili.

Predvideno je, da bo gospodarska družba, ki bi upravljala državne gozdove, v lasti države in svojega poslovnega deleža ne bo mogla deliti ali prenesti na drugo osebo. Ukvarjala bi se z oddajo sečnje, spravila, izgradnjo gozdne infrastrukture ter gojitvenih in drugih del v gozdu, prodajo posekanega lesa ter nakup in prodajo gozdnih zemljišč.

Poleg tega bo družba upravljala podjetje Snežnik, po ustanovitvi pa bo upravičena tudi do izvajanja vseh drugih poslov, ki bodo potrebni ali koristni, npr. v turizmu, energetiki, naložbah in loviščih s posebnim namenom.

Del dobička v proračun
Predvideno je tudi, da bo gospodarska družba za pravico do upravljanja državnih gozdov plačevala delež dobička v državni proračun. Ta sredstva bi namenili za financiranje nakupa gozdov, obveznosti, povezane s postopki denacionalizacije gozdov ter izplačilom odškodnin zaradi nezmožnosti uporabe vrnjenih gozdov, obveznost do občin ter podporo gozdarsko-okoljskim ukrepom.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov bo po predlogu ostal kot javni zavod in skrbel za gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči v državni lasti ter še naprej opravljal naloge v povezavi s postopki denacionalizacije. Na novo družbo bodo prešli tudi delavci sklada, ki so zaposleni v sektorju gozdarstva.

V usklajevanje, razpravo, DZ ...
Vlada naj bi te spremembe predlagala konec februarja, konec marca naj bi predlog dali v javno razpravo, konec aprila naj bi šel v medresorsko usklajevanje, na začetku maja naj bi ga obravnavali na vladi, za sredino julija pa je že predvideno sprejetje v parlamentu.

"Žal mi je, da prejšnji vladi ni uspelo zbrati dovolj politične volje, da bi po hitrem postopku ustanovili državno gozdarsko podjetje, saj bi lahko tako nekatere zadeve lani lažje opravili. Politika se je takrat ustrašila, vendar gremo s tem projektom naprej," je že konec lanskega leta pojasnil Židan.