Foto: EPA
Foto: EPA

Najostreje kmetje in kmetijsko ministrstvo nasprotujejo predlogu evropske uredbe, ki želi na vodovarstvenih in območjih Nature 2000 prepovedati uporabo popolnoma vseh kemičnih sredstev za varstvo rastlin.

Za slovenske pridelovalce je najbolj problematičen predlog nove uredbe, ki na vodovarstvenih in biotsko pomembnih območjih ter območjih Nature 2000 želi uveljaviti popolno fitofarmacevtskih sredstev, kar naj bi prizadelo več kot polovico slovenskega ozemlja in uničilo prehransko varnost. Predlog je zelo krivičen do ekoloških kmetov, saj predvideva tudi prepoved uporabe sredstev, ki so sicer dovoljena v ekološkem kmetijstvu.

"Na 42 odstotkih njiv, na več kot 30 odstotkih sadovnjakov in vinogradov, na 28 odstotkih površine oljčnikov, se ne bo se smelo uporabljati nobenih fitofarmacevtskih sredstev, tudi ekoloških ne," je dejal Boris Orešek, predsednik strokovnega odbora za sadjarstvo pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (KGZS).

Dokončnega stališča, ki ga bo država zavzela do predloga na evropski ravni, sicer še ni. Jernej
Drofenik z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je za Radio Slovenija povedal: "Na ta predlog smo kot država dali že kar neko stališče, ki je relativno odklonilno, glede na to, da lahko posega v kmetijsko proizvodnjo v Sloveniji."

Ministrstvo za okolje in prostor naj bi se strogo zavzemalo za prepoved vseh fitofarmacevtskih sredstev na omenjenih občutljivih območjih, vendar usklajevanja znotraj delovne skupine na kmetijskem ministrstvu še potekajo.