Simbolični shematski prikaz sežigalne naprave iz Akcijskega načrta trajnostne oskrbe mesta Maribor s toploto. Foto: Mestna občina Maribor/Javno podjetje Energetika Maribor, d. o. o.
Simbolični shematski prikaz sežigalne naprave iz Akcijskega načrta trajnostne oskrbe mesta Maribor s toploto. Foto: Mestna občina Maribor/Javno podjetje Energetika Maribor, d. o. o.

Z usmerjanjem zgolj na emisije v zrak iz nekaterih naprav predlog zakona po mnenju Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) vzpostavlja parcialni pogled na okolje.

Kot so poudarili v sporočilu za javnost, predlog zakona s pomanjkljivo strokovno-tehničnim vpogledom v področje, ki ga želi urediti, naprave za sežig in sosežig odpadkov v Sloveniji spravlja v potencialno neskladje z dogovorjenimi tehnološkimi merili, ki so strokovno opredeljena in dogovorjena na ravni Evropske unije ter za vse v celotni Evropi veljajo enako.

Po pojasnilih zbornice se mejne emisijske vrednosti, ki jih je mogoče v določeni panogi doseči z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik, ugotavljajo skozi "seviljski proces", ki predstavlja poseben protokol zbiranja podatkov o uporabljenih tehnologijah in z njimi povezanimi emisijskimi vrednostmi, na osnovi katerih se pripravijo referenčni dokumenti najboljših razpoložljivih tehnologij – BAT. Imenovani protokol določa tudi postopke zagotavljanja in preverjanja kakovosti zbranih podatkov.

Gospodarska zbornica Slovenije. Foto: BoBo
Gospodarska zbornica Slovenije. Foto: BoBo

Ti referenčni dokumenti BAT lahko, kot poudarjajo na GZS-ju, za določeno panogo obsegajo več sto strani. Pri njihovem nastajanju, z izmenjavo informacij prek posebej oblikovanega foruma, sodelujejo države članice, zadevne panoge, okoljske nevladne organizacije, in Evropska komisija. Hkrati ti deležniki postopek tudi nadzorujejo.

Zaključki o BAT-u za sežigalnice so bili uradno objavljeni novembra 2019 in se jim morajo vse obstoječe tovrstne naprave v Evropi prilagoditi najpozneje do novembra 2023. "Mejne emisijske vrednosti, s celovitim pogledom na okolje za sežig in določene vrste sosežiga, se določajo strokovno in tehnično na podlagi najboljših razpoložljivih tehnik v Evropi," so jasni na gospodarski zbornici.

Prepričani so, da predlog zakona, ki so ga pripravili v Levici, o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov uvaja parcialni vpogled na tovrstne naprave in odstopa od skupne evropske zakonodaje, ki se je izkazala kot učinkovita in v EU-ju za določene industrijske naprave velja že 35 let.

Salonit Anhovo: To ni v skladu z evropsko zakonodajo

Foto: BoBo
Foto: BoBo

V Salonitu Anhovo se z GZS-jem strinjajo. Dodatno znižanje mejnih vrednosti emisij za cementarne je po njihovem mnenju mogoče izpeljati le skladno z enotno evropsko zakonodajo in v razumnih rokih. "Znižanje mejnih vrednosti na način, ki je opisan v predlogu zakona, ni skladen z evropsko zakonodajo, določa nerealne roke za uvedbo posodobitev in postavlja slovensko cementno industrijo v neenakopraven položaj glede na položaj teh industrij v drugih evropskih državah," so zapisali v sporočilu za javnost.

"Tovrstno zaostrovanje pogojev ni smiselno, saj smo v edini slovenski cementarni že na poti k uvedbi najnovejše tehnologije naslednje generacije, ki bo poleg znižanja ogljičnega odtisa pomenila tudi znižanje emisijskih parametrov," je poudaril član uprave Tomaž Vuk. "Če bi imeli potrebna dovoljenja že danes, bi lahko prvi sklop posodobitev izpeljali v dveh letih," je dodal. Cementarna Anhovo je pred kratkim napovedala cikel investicij v vrednosti 40 milijonov evrov do leta 2025, ki naj bi vodil do 15-odstotnega znižanja ogljičnega odtisa in več kot prepolovitve emisij dušikovih oksidov.

Levica: GZS zavaja

Foto: BoBo
Foto: BoBo

V stranki Levica so GZS medtem obtožili zavajanja. "Evropska direktiva, ki ureja področje sežigalnic in naprav za sosežig odpadkov, določa zgolj minimalne omejitve stopenj emisij škodljivih snovi v zrak in hkrati dopušča, da države same določijo strožje standarde pri varovanju okolja," so poudarili v sporočilu za javnost. Zatrdili so, da predlog zakona o sežigalnicah in napravah za sosežig odpadkov, ki so ga pripravili, upošteva specifičnost slovenskega okolja, odpravlja pa "problematičnost trenutne ureditve, ki dopušča višje emisije v sosežigalnicah kot v sežigalnicah".

Predlog "še posebej upošteva okoljsko in zdravstveno prizadeta območja v Anhovem in okoliških krajih", so poudarili. S tem želi Levica zagotoviti enako pravico do zdravega okolja vsem prebivalcem Slovenije.