Poostren nadzor samo v prvih dveh mesecih letos je pokazal na večje število kršitev prepovedi odlaganja odpadkov v naravno okolje. Foto: BoBo
Poostren nadzor samo v prvih dveh mesecih letos je pokazal na večje število kršitev prepovedi odlaganja odpadkov v naravno okolje. Foto: BoBo
Nadzor nad odlaganjem smeti

Inšpektorji bodo še posebej pozorni na nedovoljeno gnojenje kmetijskih površin, odlaganje komunalnih in drugih odpadkov na kmetijska zemljišča in v gozdove. Prednostno bodo izvajali tudi nadzor nelegalnih odlagališč odpadkov. Inšpektorji bodo v tem času na terenu tudi v popoldanskih urah ter ob sobotah in nedeljah. Tudi prijave nezakonitega odlaganja odpadkov bodo obravnavali prednostno.

Očistimo Slovenijo in svet
24. marca bo že drugič potekala prostovoljska akcija Očistimo Slovenijo, tokrat v sklopu svetovne čistilne akcije Očistimo svet. Prostovoljci se lahko na sodelovanje v akciji prijavijo na spletni strani www.ocistimo.si, organizatorji Ekologi brez meja pa bodo tudi po občinah obesili plakate z zbirnimi mesti. Prijava sicer ni pogoj za sodelovanje v akciji, organizatorjem olajša nabavo potrebnih pripomočkov.

Policija lani prijavila 600 kršitev
Boj zoper ekološki kriminal je tudi ena izmed prednostnih nalog policije. Da bi preprečili dodatno nelegalno odlaganje odpadkov, pa od sobote poostreno nadziramo območja, kjer so znana divja odlagališča. Policija sicer nima neposredne zakonske podlage za ukrepanje zoper takšne kršitelje, je pa njena dolžnost, da o prekršku obvesti pristojni prekrškovni organ, največkrat Inšpektorat RS za okolje in prostor. Samo lani so policisti pristojnim prekrškovnim organom s področja varstva okolja podali skoraj 600 tovrstnih predlogov.

V primeru kršitve uredbe o odpadkih, ki prepoveduje odlaganje odpadkov v naravnem okolju, je predpisana globa od 10.000 do 30.000 evrov za pravno osebo, od 6.000 do 20.000 evrov za samostojnega podjetnika, od 2.000 do 4.100 evrov za odgovorno osebo pravne osebe ter samostojnega podjetnika in od 2.000 do 5.000 evrov za fizično osebo.

Sodelovali bodo tudi vojaki
V času pred akcijo bodo cariniki na mejnih prehodih in mobilni oddelki poostrili nadzor nad pošiljkami čezmejnega prevoza odpadkov. V akciji bo sodelovalo tudi okrog 1.000 pripadnikov Slovenske vojske, ki bodo z več kot 80 vojaškimi tovornimi vozili sodelovali pri čiščenju na 63 lokacijah po Sloveniji.

Nadzor nad odlaganjem smeti