Foto: EPA
Foto: EPA

Izpusti ogljikovega dioksida zaradi zgorevanja fosilnih goriv (nafte in naftnih derivatov, zemeljskega plina, premoga ter šote) za energetsko rabo na ozemlju EU-ja so lani dosegli skupno nekaj manj kot 2,4 gigatone.

Ogljikov dioksid, ki nastane pri zgorevanju fosilnih goriv, po navedbah evropskega statističnega urada Eurostat predstavlja približno 75 odstotkov vseh izpustov toplogrednih plinov, ki jih povzroči človek.

Izpuste ogljikovega dioksida je lani zmanjšalo 17 članic EU-ja. Med štirimi državami, ki so bile pri tem najbolj uspešne, jih je Nizozemska zmanjšala za 12,8 odstotka, Luksemburg za 12 odstotkov, Belgija za 9,7 odstotka, Madžarska pa za 8,6 odstotka. Slovenija jih je zmanjšala za 2,2 odstotka.

Najbolj so izpuste povečali v Bolgariji (za 12 odstotkov), na Portugalskem (za 9,9 odstotka) in na Malti (za 4,1 odstotka).

Po podatkih Eurostata je četrtino vseh izpustov ogljikovega dioksida zaradi zgorevanja fosilnih goriv lani prispevala Nemčija. Sledita Italija in Poljska s po 12,4 odstotka ter Francija z 10,7 odstotka vseh izpustov.

Izpusti iz trdnih fosilnih goriv so se lani na ravni Unije nekoliko povečali, medtem ko so izpusti iz nafte in naftnih derivatov ostali na približno enaki ravni. Občutno so se zmanjšali izpusti iz zemeljskega plina, kar Eurostat pripisuje prizadevanjem držav EU-ja za dosego prostovoljnega cilja zmanjšanja povpraševanja po plinu.