Eden od prizorov, ki so ga v fotografski objektiv ujeli aktivisti Društva AETP (Animal Enterprise Transparency Project). Foto: Društvo AETP
Eden od prizorov, ki so ga v fotografski objektiv ujeli aktivisti Društva AETP (Animal Enterprise Transparency Project). Foto: Društvo AETP

Pristojna uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v tem tednu izdala uradno poročilo o izrednem nadzoru na farmi Ljutomerčan, kjer so kot aktivisti, kot zatrjujejo sami, lani in letos skrivaj posneli nazorne posnetke trpečih živali s poškodbami in pobijanje novorojenih pujskov na nezakonit način. Uprava v omenjenem nadzoru ni ugotovila večjih kršitev s področja zaščite živali. Sicer pa so njihove kontrole, ki potekajo po letnem načrtu, nenapovedane, poudarja Matjaž Guček, direktor uprave za varno hrano: "Cilj je, da se pregledajo vse reje, je pa res, da se vseh ne da pogledati v časovnem obdobju enega leta, zato se ta načrt razdeli na večletni načrt nadzora."

Na upravi za varno hrano in veterinarstvo dvomijo o verodostojnosti vseh posnetkov

Na farmi Ljutomerčan uradnega rednega pregleda ni bilo več let

Če je bil zadnji pregled na omenjeni farmi v letu 2018 in takrat ni bilo večjih odstopanj od zakonodaje, tam rednega uradnega pregleda več let ni bilo. Aktivisti zagotavljajo, da so vsi posnetki nastali na omenjeni farmi lani in predlani, takšnega izmikanja odgovornosti pa niso pričakovali. Razumeti pa je treba, da je živinoreja en sam velik kompromis – med pričakovanji potrošnikov po poceni hrani na eni in blaginjo živali na drugi strani, vmes pa so rejci, ki morajo preživeti na trgu.

To, kar kažejo posnetki, pa za veterinarsko stroko ni sprejemljivo. Veterinarji si prizadevajo bedeti nad zdravstvenim stanjem in blaginjo živali, opozarjajo pa na pomanjkljivost v sistemu nadzora, pravi Ožbolt Podpečan, predsednik veterinarske zbornice: "Imamo tudi sistem, ki na papirju omogoča ta nadzor. Težava nastane, če ni mogoče v vsakem trenutku priti do teh živinorejskih obratov in preveriti zdravstvenega stanja živali."

Veterinarska zbornica si želi, da bi v Sloveniji zagotovili možnost za vsakoletni nadzor vseh živinorejskih obratov. Tako bi tudi lažje ugotavljali odgovornost posameznih deležnikov.