Foto: Reuters
Foto: Reuters

Bruselj predlaga, da se dovoljenje za prodajo glifosata v Evropski uniji podaljša do konca leta 2033. Pri tem je v predlogu izvedbene uredbe, s katero bi podaljšali dovoljenje, opredelila več pogojev oziroma ukrepov ob uporabi glifosata.

Med drugim predlaga, da se pri uporabi fitofarmacevtskega sredstva z glifosatom okoli območja škropljenja vzpostavi od pet do deset metrov širok varovalni pas, da se zmanjša nevarnost zanašanja škropiva na druge rastline.

Komisija: Odgovorili smo na odprta vprašanja

Komisija članice poziva še, naj pri izdajanju dovoljenj za prodajo fitofarmacevtskih sredstev posebno pozornost posvetijo zaščiti rastlinojedih sesalcev, pri čemer lahko sprejmejo različne ukrepe, kot je omejitev časa škropljenja, so pojasnili viri na komisiji.

Posebno pozornost naj namenjajo tudi zaščiti podzemnih voda, pa tudi varnosti potrošnikov pri morebitni izpostavljenosti ostankom herbicida pri poljščinah s polj, na katerih je bil glifosat uporabljen v preteklih letih.

Kot zagotavljajo na komisiji, so s tem odgovorili na odprta vprašanja, ki jih je zaradi pomanjkanja podatkov v oceni tveganja poudarila Efsa.

Efsa ni prepoznala kritičnih področij, ki bi lahko bila razlog za skrb

Sorodna novica Profesor Bohanec o (ne)prepovedi glifosata: Politiki so nebogljeni pred kvazizelenimi, ki strašijo z Monsantom

Ta sicer v julija objavljeni študiji ni prepoznala kritičnih področij, ki bi bila lahko razlog za skrb glede učinkov omenjenega fitofarmacevtskega sredstva za zdravje ljudi in živali ter za okolje.

Efsa in tudi Evropska agencija za kemikalije prav tako v analizah, izvedenih v zadnjih letih, nista potrdili neposredne povezave med uporabo glifosata in povečanim tveganjem za raka.

Nasprotovanje glifosatu

Je pa medtem mednarodna agencija za raziskave raka glifosat razvrstila med snovi, ki so za ljudi verjetno rakotvorne, opozorila o njegovi rakotvornosti pa prihajajo tudi od drugih neodvisnih znanstvenikov. Ostro mu med drugimi nasprotujejo v mreži Pesticide Action Network, pa tudi npr. čebelarji. Na drugi strani je močna lobistična skupina podjetij iz agrokemične panoge, ki redno prosijo za obnovitev dovoljenja za prodajo glifosata.

Države članice bodo o predlogu uredbe razpravljale v petek, odločanje pa je predvideno za 13. oktober. Za potrditev oziroma zavrnitev je potrebna kvalificirana večina, kar pomeni najmanj 15 od 27 držav članic, ki skupaj predstavljajo najmanj 65 odstotkov celotnega prebivalstva EU-ja.

Viri pri komisiji upajo, da bo odločitev sprejeta do 15. decembra, ko se izteče trenutno podaljšanje.

Glifosat lahko prepovejo posamezne članice

Posamezne članice lahko sicer kljub dovoljenju za prodajo aktivne snovi na ravni EU-ja na nacionalni ravni prepovedo uporabo proizvodov, ki jo vsebujejo.

V Sloveniji, ki se je novembra lani na glasovanju vzdržala, je od oktobra 2019 prepovedana uporaba vseh herbicidov, tudi tistih, ki vsebujejo glifosat, na vseh javnih površinah, vključno z igrišči za golf in športnimi igrišči. Od decembra lani je sicer znova dovoljena uporaba nekaterih pesticidov, ki sicer ne smejo vsebovati glifosata, na železniških površinah in na srednjem ločilnem pasu oziroma bankinah avtoceste ali hitre ceste.

Fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje glifosat, v Sloveniji proizvaja tovarna kemičnih izdelkov Albaugh (nekdanji Pinus Rače).