Upravičencem vlog ne bo treba pošiljati na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, saj bodo informativne odločbe nosilcem izdane glede na dostopne podatke iz uradnih evidenc, sporočajo z ministrstva. Foto: BoBo
Upravičencem vlog ne bo treba pošiljati na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, saj bodo informativne odločbe nosilcem izdane glede na dostopne podatke iz uradnih evidenc, sporočajo z ministrstva. Foto: BoBo

Z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so sporočili, da bo imelo povišanje cen energentov in repromateriala (predvsem mineralnih gnojil) neposredni učinek na stroške kmetijske proizvodnje, kar se bo kratkoročno odrazilo v manjši količini pridelkov zaradi manjše uporabe gnojil ter posledično v višjih cenah hrane, dolgoročno pa tudi v opuščanju kmetovanja zaradi vse manjših dohodkov v kmetijstvu. "Oba učinka bi lahko ogrozila prehransko varnost Republike Slovenije," so opozorili na ministrstvu.

Zato so v predlog zakona zapisali tudi več ukrepov za omilitev posledic podražitve cen energentov na kmetijstvo.

V Sloveniji sta po podatkih Statističnega urada 69.902 kmetijski gospodarstvi, ki povprečno upravljata s 6,9 hektarja zemljišč.

Enkratno finančno nadomestilo za kmete se bo podelilo v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe, in sicer za trajno travinje 49 evrov, trajne nasade 138 evrov in orna zemljišča 105 evrov. Najmanjša skupna upravičena površina zemljišč za trajno travinje je en hektar, za trajne nasade 0,25 hektara, za orna zemljišča pa 0,5 hektara. Največja skupna upravičena površina za finančno nadomestilo je 100 hektarjev kmetijskih zemljišč v uporabi.

Upravičencem vlog ne bo treba pošiljati na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, saj bodo informativne odločbe nosilcem izdane glede na dostopne podatke iz uradnih evidenc, sporočajo z ministrstva. Agencija bo upravičencem najpozneje v 30 dneh od uveljavitve odloka izdala odločbe, na katere se bodo lahko nosilci kmetijskih gospodarstev pritožili v 15 dneh.

V sporočilu za javnost so dodali še, da bo podrobnejše pogoje za dodelitev finančnega nadomestila predpisala vlada z odlokom o finančnem nadomestilu.

Sorodna novica Oprostitev plačevanja omrežnine, trošarine na dno, 500.000 prebivalcem dodatek

Poleg tega lahko kmetje in kmečke družine uveljavljajo tudi druge ukrepe za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, in sicer lahko, če so do njega upravičeni, prejmejo enkratni solidarnostni dodatek, ki bo znašal 150 evrov, za družine s štirimi ali več otroki pa še dodatnih 50 evrov. Izplačan bo najpozneje do 15. aprila.

Prav tako se tarifne postavke za distribucijskega operaterja za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo za vse odjemne skupine od februarja do konca aprila znižujejo na nič. Skladno s sobotno vladno odločitvijo pa bodo vsi odjemalci elektrike med februarjem in aprilom oproščeni plačila prispevka za zagotavljanje podpore proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Vlada je znižala tudi trošarine od neosvinčenega bencina, plinskega olja za gorivo za pogonski namen, plinskega olja za gorivo za ogrevanje in zemeljskega plina za gorivo za ogrevanje, so še spomnili na ministrstvu.