Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Kot so navedli v upravi, so se glede inšpekcijskega postopka, ki še ni končan, oglasili zaradi vprašanj ter napačnih navedb in zavajajočih prikazovanj nekaterih dejstev glede postopka odvzema govedi na kmetiji Možgan v Leskovcu pri Krškem.

Sorodna novica Uprava ugotovila kršitve zakonodaje pri odvzemu goveda

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je namreč v okviru izredne verifikacije odvzema goveda ugotovila kršenje posameznih določb nacionalne zakonodaje. Postopek je s sklepom konec novembra sprožil direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabian Kos, komisija pa je med drugim preverjala učinkovitost, primernost, nepristranskost, kakovost in doslednost uradnega nadzora.

Kot so v sporočilu za javnost poudarili v upravi, postopek izredne verifikacije odvzema goveda na kmetiji Možgan ne odstopa od podobnih primerov. "Konkretni inšpekcijski postopek še ni končan, prav tako izredna verifikacija še ni v celoti končana, zato podrobne informacije v tem trenutku niso na voljo. Ob tem velja poudariti, da so vse odvzete živali ustrezno oskrbovane, pri čemer je skrb za blaginjo živali najvišja prioriteta," so zapisali.

Ob vprašanjih glede upravnega postopka pri odvzemu živali je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pojasnilo, da je ugovor na zapisnik in izdano ustno odločbo ter predstavitev dejstev na kmetiji Možgan prejelo 19. novembra po elektronski pošti.

Dan pozneje ga je skladno z zakonom poslalo na novomeški območni urad uprave za varno hrano, ki je vodilo zadevo z napotilom, da morajo skladno z zakonom najpozneje v osmih dneh izdati pisno odločbo, na katero se bo stranka lahko pritožila. "Ugovor je bil namreč preuranjen, saj pritožbeni roki v primeru ustne odločbe na zapisnik tečejo od izdaje pisnega odpravka odločbe," so pojasnili na ministrstvu.

Ministrstvo je od novomeške območne enote pritožbo v reševanje prejelo 6. decembra. Odločbo bodo izdali v zakonskem roku, so napovedali.

Uprava je prijavo v povezavi z zaščito živali na kmetiji v Leskovcu pri Krškem prejela 10. novembra, inšpekcijski nadzor pa je uvedla uradna veterinarka Območnega urada Novo mesto. Ker je zaznala kršitve zakona o zaščiti živali, je 14. novembra z ustno odločbo na zapisnik odvzela živali dosedanjemu oskrbniku.