Iz nadzorov in sankcij bodo za vsa pravila pogojenosti izvzeta kmetijska gospodarstva, ki na zbirni vlogi prijavijo 10 ali manj hektarjev kmetijskih zemljišč. (Fotografija je simbolična.) Foto: BoBo
Iz nadzorov in sankcij bodo za vsa pravila pogojenosti izvzeta kmetijska gospodarstva, ki na zbirni vlogi prijavijo 10 ali manj hektarjev kmetijskih zemljišč. (Fotografija je simbolična.) Foto: BoBo

Letos je usklajevanje uredb, brez katerih se subvencijska kampanja sploh ne bi mogla začeti, trajalo dolgo, zato je začetek kampanje zamaknjen. Vlada je uredbe namreč sprejela šele pretekli četrtek in jih tik pred sprejemom spremenila tako, da so omejitve pri kmetovanju manjše, kot so sprva napovedovali.

V zvezi z novimi okoljskimi in podnebnimi standardi v kmetijstvu, t. i. pogojenostjo, je Matej Arčon, podpredsednik vlade, pristojen za komuniciranje, dejal: "Zmanjšali smo omejitve pri kmetovanju s pravili o pogojenosti, kar bo kmetom omogočilo boljši dostop do finančnih sredstev. In prilagodili smo tudi omejitve kmetovanja na območju Nature 2000."

Spremembe prinašajo poenostavitev in večjo prožnost pri izvajanju standarda dobrih kmetijskih okolijskih pogojev glede pokritosti tal, glede zagotavljanja neproizvodnih površin ter v določeni meri glede okolijsko občutljivega trajnega travinja.

Še posebej pomembna je novost, ki jo zaradi poenostavitve omogoča sprememba evropske uredbe – iz nadzorov in sankcij bodo za vsa pravila pogojenosti izvzeta kmetijska gospodarstva, ki na zbirni vlogi prijavijo 10 ali manj hektarjev kmetijskih zemljišč. Kmetijsko ministrstvo pa opozarja, da so kljub temu še vedno zavezanci za pogojenost in so lahko predmet inšpekcijskega nadzora.

Kmetovalci z vsemi novimi pravili ob uradnem začetku kampanje še niso seznanjeni, to pa morda pomeni, da se bo dejanski vnos vlog za subvencije zamaknil. Za pomoč pri elektronski oddaji vlog se lahko obrnejo na Javno službo kmetijskega svetovanja. Jernej Demšar, iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije priporoča, da pred najavljenim obiskom uredijo svoje stanje v registru kmetijskih gospodarstev: "To morajo urediti na upravni enoti. Glede staleža živali pa je najbolje, da popišejo podatke, kot je bilo stanje 1. 2."

Da bi ob uradnem začetku kampanje odpravili morebitne zagate glede pravil pogojenosti, bo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na svoji spletni strani predvidoma na začetku tega tedna objavilo podrobnejša navodila.