Žetev koruze. Foto: Pixabay
Žetev koruze. Foto: Pixabay

Novela uredbe o pravilih pogojenosti skladno s predlogom spremembe uredbe Evropskega parlamenta in Sveta EU-ja določa odstopanja od izvedbe nadzorov in sankcij za vsa pravila pogojenosti za kmetijska gospodarstva, ki na zbirni vlogi prijavijo deset hektarjev ali manj kmetijskih zemljišč, so po seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Glede na spremembo uredbe imajo vlagatelji zdaj možnost, da zahtevo po tako imenovanih štiriodstotnih neproizvodnih površinah izpolnijo tudi z rastlinami, ki vežejo dušik (metuljnice) ali vmesnimi posevki.

Med drugim so dodatno v uredbi določene površine okoljsko občutljivega trajnega travinja, ki ga je treba zaščititi, in sicer površine, za katere so bili v letu 2023 vloženi zahtevki za okoljevarstvene ukrepe skupne kmetijske politike, in površine, za katere se je v letu 2023 lahko uveljavljala intervencija Natura 2000 plačila. Vključijo se tudi površine trajnega travinja, ki imajo vsaj 17-odstotni nagib. "Te površine so bolj podvržene zaraščanju, hkrati pa je njihova intenzifikacija zaradi večjega nagiba površin zelo malo verjetna," so pojasnili v sporočilu za javnost.

Pravila pogojenosti

V novelo je vključenih tudi nekaj določil v povezavi s popravki samih zahtev oziroma pravil pogojenosti. Pri minimalni pokritosti tal za preprečevanje golih tal v obdobjih, ki so najobčutljivejša, so tako uvedene nekatere dodatne izjeme pri obvezni pokritosti tal, saj zahteva v trenutni obliki ne omogoča normalne pridelave hmelja, jarih žit in pivovarskega ječmena, sladkorne pese ter sončnic in zelja.

Uresničevanje protestnih zahtev kmetov

Kot je po seji vlade dejal podpredsednik vlade, pristojen za komuniciranje, Matej Arčon, vlada s sprejetjem uredbe na neki način uresničuje tudi del protestnih zahtev kmetov.

Vlada je sprejela tudi novo uredbo o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti ter naravne ali druge omejitve iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, v kateri določa upravičence, pogoje, ukrepe in znesek plačil v letih 2024–2027 za več intervencij, med drugim za kmetijsko-okoljsko-podnebne ukrepe (KOPOP), ekološko kmetovanje, ekološko čebelarjenje in vrste na območjih Natura 2000.

S tehničnimi popravki so po pojasnilih vlade iste vsebine, kot so določene že v veljavni uredbi, v novi zapisane bolj razumljivo za upravičence, kar prispeva k lažjemu in boljšemu izvajanju ukrepov ter posledičnemu zmanjševanju stopnje napake.

S spremembo uredbe o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 pa vlada določa izvajanje intervencij v obliki neposrednih plačil iz omenjenega strateškega načrta. Uredba uvaja nekatere spremembe pri posameznih intervencijah neposrednih plačil.