Foto: BoBo
Foto: BoBo

Stranka Zeleni Slovenije je policiji in specializiranemu državnemu tožilstvu naznanila sum okoljskega kriminala, ki naj bi ga predstavljala po njihovih navedbah nezakonita gradnja kanalizacijskega kanala C0 v Ljubljani. Zahtevajo prekinitev projekta, dokler ga pristojni ne bodo pregledali. Opozorili so tudi na sum kršitev človekovih pravic.

Zeleni Slovenije so v sporočilu za javnost zapisali, da je vodovarstveno območje Ljubljanskega polja, kjer naj bi potekal kanal C0, z zakonom o kritični infrastrukturi dodatno zavarovano zaradi pomena za nacionalno varnost. "Viri pitne vode za mesta, ki imajo več kot 100.000 prebivalcev, spadajo v kritično infrastrukturo, kar pomeni, da je treba odpraviti vsa neposredna tveganja za onesnaženje pitne vode," so poudarili in opomnili, da okrepitev odpornosti kritične infrastrukture nalaga tudi januarja sprejeta evropska direktiva o odpornosti kritičnih subjektov. Gradnja takšnega kanala po njihovem mnenju ni v skladu z direktivo, pri čemer so posebej poudarili potresno ogroženost območja.

"Z vprašljivimi pristojnostmi, z neupoštevanjem vseh strokovnih mnenj in brez strokovne celovite presoje vplivov na okolje se gradi kanal C0 za odplake nad enim najpomembnejših teles podzemne vode na Ljubljanskem polju, virom pitne vode za več kot 300.000 prebivalcev Ljubljane in okolice. Nad lastniki zemljišč se dogaja nasilje, odgovorni pa si zatiskajo oči pred velikim tveganjem, ki lahko na krajši ali daljši rok onesnaži vodo z mikroorganizmi, nevarnimi bakterijami in hormonskimi motilci," so zapisali.

Prepričani so, da gre za "okoljski kriminal najširšega pomena", kaže pa se tudi sum kršitve človekovih pravic. Med drugim je bilo namreč dokazano nezakonito poseganje na tujo lastnino, lastniki zemljišč pa ne morejo dostopati do svojih njiv in opraviti nujnih spomladanskih kmetijskih opravil, so navedli.

"Zahtevamo, da se projekt gradnje kanala CO takoj ustavi, dokler policija in tožilstvo ne opravita celovitega pregleda projekta vključno s pravilnim potekom in zaporedjem vseh postopkov, dovoljenj in soglasij. Seznanita naj se tudi s prvimi ugotovitvami družbe Jaspers, ki je pregledala projekt z vidika evropskih sredstev in zahtevala celovito presojo, ki pa je ni bilo, ker je ministrstvo domnevno podalo jamstvo na financiranje in je Jaspers opustil vztrajanje," so dodali.

Minister za naravne vire naklonjen gradnji kanala C0

"Projekt se je začel že tam v letu 2014, ko so bila pridobljena pravnomočna gradbena dovoljenja. Projekt je bil v okviru slovenske kohezijske politike prijavljen v Bruslju, potrdila ga je Evropska komisija in ima pravnomočna gradbena dovoljenja," je ob robu konference ZN-a o vodi v New Yorku po poročanju STA-ja dejal minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, ki meni, da se projekt lahko nadaljuje.

Minister Brežan o gradnji kanalizacijskega kanala C0