Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij ter njeno okoljsko poročilo zdaj stopata v enomesečno javno obravnavo, sledi še potrjevanje na vladi. Foto: BoBo
Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij ter njeno okoljsko poročilo zdaj stopata v enomesečno javno obravnavo, sledi še potrjevanje na vladi. Foto: BoBo

V igri je torej najambicioznejši scenarij, ki je najbolj skladen s podnebnimi cilji, morda pa tudi najbolj ekonomičen. Kot piše v utemeljitvi predlaganega scenarija, je ta najboljši z vidika varovanja okolja, narave in zdravja.

Tako ministrstvo za infrastrukturo kot pisci okoljskega poročila so bili naklonjeni zgodnji letnici, to je tudi scenarij, ki je najugodnejši z vidika podnebnih sprememb, pravi Jernej Stritih, ki je sodeloval pri presoji vplivov na okolje: "S tem so izpusti bistveno manjši tudi od tega, kar so se nazadnje dogovorili voditelji Evropske unije glede povečanih ambicij zmanjševanja izpustov."

Odločitev o izstopu iz premoga je bila v preteklih tednih predmet burne razprave med ministrstvi, iz regije so v želji po ohranitvi delovnih mest prihajali predlogi čim poznejših letnic. Sicer pa gre za vprašanje, ki ni le politično, temveč tudi ekonomsko, opozarja Stritih. "Glavno vprašanje je, kdo bo nosil stroške proizvodnje elektrike v času, ko bodo emisijski kuponi zelo visoki. Že zdaj vemo, da je proizvodnja v Tešu mogoča zaradi tega, ker dobijo poseben prispevek za zanesljivost oskrbe," dodaja.

Že zato je, ne glede na to, ali bo predlagana letnica tudi obveljala, bistveno, da se lokalna skupnost začne čim prej prestrukturirati. Po koncu javne obravnave in vključitve pripomb sledi še ena medresorska uskladitev, strategijo na koncu sprejme vlada, po možnosti pred začetkom predsedovanja Svetu EU-ja.

Tovrstne načrte morajo sicer predložiti tudi druge evropske države, doslej jih je to storilo šest – denimo sosednja Madžarska bo zadnjo premogovno elektrarno zaprla čez štiri leta.

Teš zagotavlja približno tretjino slovenske proizvodnje električne energije (v posameznih delih leta tudi več), zato je vprašanje izstopa iz premoga neločljivo povezano z usodo tako podjetij skupine Premogovnik Velenje kot tudi skupine Holding Slovenske elektrarne ter njihove vloge znotraj slovenske energetike. Foto: BoBo
Teš zagotavlja približno tretjino slovenske proizvodnje električne energije (v posameznih delih leta tudi več), zato je vprašanje izstopa iz premoga neločljivo povezano z usodo tako podjetij skupine Premogovnik Velenje kot tudi skupine Holding Slovenske elektrarne ter njihove vloge znotraj slovenske energetike. Foto: BoBo

Izredna seja mestnega sveta

V Velenju, kjer ves čas poudarjajo, da je to prenagljeno za ustrezno prestrukturiranje regije, dokumente danes še preučujejo, so pa že napovedali sklic izredne seje mestnega sveta. Samo v Premogovniku je več kot 2.000 zaposlenih, na velenjski občini pa pravijo, da bi zaradi zaprtja takoj potrebovali od 4 do 5 tisoč novih delovnih mest.

Predvideni scenariji

Scenarij A:
V savinjsko-šaleški regiji bi najmanjši negativni vpliv na okolje, naravo, zdravje ljudi in kulturno dediščino imela opustitev rabe in izkopavanja premoga najpozneje leta 2033.

Scenarij B:
Izstop iz premoga najpozneje leta 2038, vendar pa je z vidika zaostrenih podnebnih ciljev EU-ja ta scenarij zahtevnejši od scenarija A, saj bi bili zaradi preseženih izpustov potrebni omilitveni ukrepi, kot je prilagoditev proizvodnje. 2038 je leto, ko bodo posojila za investicijo v šesti blok poplačana, vendar pa nenehno dvigovanje cen emisijskih kuponov predstavlja dodaten pritisk na tekoče poslovanje Teša.

Scenarij C:
Izstop iz premoga zastavil najpozneje do leta 2042. V tem primeru bi zaradi preseženih mejnih vrednosti emisij omilitveni ukrepi nevzdržno vplivali na finančno stabilnost Teša in Premogovnika Velenje. Tudi z vidika okolja in zdravja ljudi bi bil ta scenarij najbolj obremenjujoča pot izstopa iz premoga.

Velenjski rudnik se bo zaprl čez 12 let