Foto: MMCRTVSLO/Goran Rovan
Foto: MMCRTVSLO/Goran Rovan

"Bojimo se, da smo glede hidroelektrarne Mokrice za zdaj na različnih bregovih, in dvomim, da nam bo uspelo priti skupaj," so po srečanju z ministrom za okolje poudarili predstavniki Mladih za podnebno pravičnost, ki so ministru danes predstavili več argumentov za razveljavitev odločbe za hidroelektrarno (HE) Mokrice.

"Ta odločba je bila sprejeta 22. maja letos, ko je prejšnja vlada opravljala zgolj tekoče posle, kar po našem mnenju in mnenju pravnih strokovnjakov, ki so se sopodpisali pod poziv, ne spada pod tekoče posle, ko bi morali predstavniki opravljati zgolj nujne stvari za nemoteno opravljanje države," so navedli.

Med drugimi razlogi za razveljavitev so poudarili še, da bi HE Mokrice stala v zavarovanem območju Natura 2000, s čimer bi ogrozila "sotočje reke Save in Krke ter več zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst".

Omenili so tudi to, da je svet poleg podnebne krize, kar je argument za umeščanje hidroelektrarne v prostor, tudi v biodiverzitetni krizi, zato bi morali sprejemati ukrepe, ki naslavljata obe krizi hkrati, in ne zgolj tiste, ki "naslavljajo en vidik na račun škodovanja drugemu", k čemur po njihovih besedah pozivajo tudi mednarodne znanstvene organizacije.

Okoljsko ministrstvo za nadaljevanje projekta

Na ministrstvu na drugi strani vztrajajo pri nadaljevanju projekta. "Kljub pomislekom, ki jih imajo mladi – in njihov strah in prizadevanja so pomembna, lahko da tudi utemeljena – menim, da je ta projekt korak v pravo smer z vidika podnebne nevtralnosti in ciljev, ki smo si jih zastavili na ravni EU-ja in države, hkrati pa projekt polaga veliko pozornost na ohranjanje narave," je poudaril minister za okolje in prostor Uroš Brežan in dodal, da je v odločbi, ki zadeva HE Mokrice, predvidenih 123 omilitvenih ukrepov in dodatnih izravnalnih ukrepov, ki se dotikajo rastlinskih in živalskih vrst ter ekosistema.

O razveljavitvi odločbe zato na ministrstvu ne razmišljajo: "Mnenje naše pravne službe je, da je ta odločba dokončna. V skladu s pravnim poukom imajo stranski udeleženci v roku 30 dni še možnost pritožbe na upravno sodišče."

Odločba o prevladi javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice je bila konec letošnjega maja izdana po izvedenem novem postopku, potem ko je upravno sodišče ugodilo Društvu za preučevanje rib Slovenije in razveljavilo odločitev vlade z 9. decembra 2020.

HE Mokrice je predvidena kot zadnja v verigi petih spodnjesavskih hidroelektrarn, poleg HE Mokrice so to še HE Boštanj, Blanca, Krško in Brežice. Gradnja pete hidroelektrarne bi se morala sicer po prvotnih načrtih končati že leta 2018, a se je dokončanje projekta zamaknilo zaradi zapletov pri umeščanju v prostor.