Foto: Televizija Slovenija, zajem zaslona
Foto: Televizija Slovenija, zajem zaslona

Po dveh prestavitvah začetka odvoza je tako stekel odvoz. Mulj na remediacijo, pri kateri ga bodo očistili težkih kovin, odvaža prek javnega naročila izbrano podjetje Saubermacher Slovenija. Remediacija bo potekala v predelovalnem centru podjetja Saubermacher SDAG v Lannachu pri Gradcu v Avstriji.

Za zdaj je predviden odvoz okoli 1700 ton mulja, ki je večinoma naplavljen na lokaciji pri Gostišču Krivograd na Prevaljah in pri Kriket klubu v Mežici. Odvoz te količine bo po napovedih potekal mesec dni.

Za odvoz bo Slovenija plačala do 500.000 evrov, kolikor je trenutno na voljo v proračunu. To verjetno ne bo zadostovalo za odvoz vsega mulja. Koliko mulja je, so sicer lahko le v grobem ocenili. Zato pričakujejo, da bo za odvoz preostanka izveden nov javni razpis, je prejšnji teden v Ljubljani povedala generalna direktorica direktorata za okolje na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tanja Bolte.

Na okoljskem ministrstvu so še pojasnili še, da bodo po odvozu nevarnega mulja ponovno pregledali preostanek nenevarnega in nevarnega mulja na terenu in pripravili v skladu z zakonom o javnem naročanju razpise za preostali del.

Del mulja je nevaren odpadek

V poplavah v začetku avgusta je v Mežiški in Dravski dolini zaradi poplavnega delovanja Meže in Drave naplavilo večje količine mulja. Koroške občine so po poplavah organizirale začasno deponiranje naplavljenega mulja na nekaterih lokacijah znotraj občin, vse od takrat pa pričakujejo, da se mulj čim prej odpelje na za to primerne lokacije.

Pristojni so glede na opravljene analize mulj razdelili na mulj, ki je opredeljen kot nevaren odpadek, del mulja je opredeljen kot nenevaren inerten odpadek in se lahko uporablja v gradbene namene, del pa je opredeljen (samo) kot nenevaren odpadek. Del tega nenevarnega mulja naj bi odložili na odlagališče Koroškega centra za ravnanje z odpadki v občini Prevalje.