Razdejanje v Črni na Koroškem. Foto: Neurje.si/Sanja Skarlovnik
Razdejanje v Črni na Koroškem. Foto: Neurje.si/Sanja Skarlovnik

Mulj je zdaj nakopičen na lokacijah pri Gostišču Krivograd na Prevaljah in pri Kriket klubu v Mežici, do njega so uredili dovozne poti, a jih morajo zaradi dežja in snega dodatno utrditi, zato odvoz v ponedeljek oz. danes še ni stekel.

Prek javnega razpisa so družbi Saubermacher Slovenija oddali odvoz 1700 ton tega mulja v vrednosti 500.000 evrov, kolikor je trenutno na voljo v proračunu. To verjetno ne bo zadostovalo za odvoz vsega mulja – koliko ga je, so sicer lahko le v grobem ocenili – in pričakovati je, da bo za odvoz preostanka izveden nov javni razpis, je povedala generalna direktorica direktorata za okolje na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Bolte.

Odvoz prvega dela naj bi tako stekel v ponedeljek, izvajalec pa po njenih besedah ocenjuje, da ga lahko prepelje v enem mesecu, rok, ki ga predvideva, je sicer šest mesecev, kar se izteče aprila. Mulj bo po remediaciji, torej predelavi z odstranitvijo nevarnih snovi, v predelovalnem centru podjetja Saubermacher SDAG v Lannachu v bližini Gradca ostal v Avstriji.

Kot je napovedala generalna direktorica, želijo lokacije, kamor bi bilo mogoče prepeljati onesnaženo zemljino, urediti tudi v Sloveniji, saj so tudi v prihodnje mogoče podobne ujme, kot je državo prizadela avgusta. Ne nazadnje tudi zato, ker nobena država, kot je poudarila, ni tako bogata, da bi zemljo lahko vedno znova nadomeščala.

Predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki je v DZ-ju, tako predvideva gradnjo centra za ravnanje z onesnaženimi zemljinami. Po predlogu bi bil investitor centra občina, na območju katere bi bil center, stroške gradnje pa bi kril državni proračun.

Glede možnosti, da bi mulj odložili na odlagališču nevarnih odpadkov podjetja Tab, je Bolte povedala, da so bili s podjetjem v stiku, da pa je odlagališče polno. Družba sicer sama načrtuje širitev, ki pa bi jo lahko izvedli v dveh do treh letih. Z geološkim zavodom in zavodom za gradbeništvo so si ogledali tudi drugo lokacijo, kamnolom Žerjav, a bi bilo treba tudi tam območje ustrezno urediti za odlaganje nevarnega materiala.

Nevaren mulj bodo odvažali v Avstrijo