Foto: MKGP
Foto: MKGP

Po podatkih zavoda za gozdove je v Sloveniji nekaj več kot 400.000 zasebnih lastnikov gozdov, ki imajo v lasti približno tri četrtine slovenskih gozdov. Letos so že 25. leto zapored v vsaki od 14 območnih enot na zavodu izbrali lastnika, ki izstopa po zglednem gospodarjenju z gozdom, tesni življenjski povezanosti z njim, strokovni izvedbi del v gozdu in po spoštovanju večnamenske vloge gozdov, je na novinarski konferenci pred podelitvijo priznanj na sevniškem gradu povedal direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev.

To so lastniki, ki si prizadevajo za varno delo v gozdu, ki skrbijo za ustrezno varovalno opremo in za stalno lastno usposabljanje, to so "svetilniki gospodarjenja z gozdom", je dejal. Kot je nadaljeval, se tudi gozdarstvo razvija v smeri digitalizacije in vrata široko odpira novim tehnologijam, ki bodo omogočale učinkovito spremljanje obsega škode v gozdu, načrtovanje obnovitvenih ukrepov in pomoč latnikom pri upravljanju gozda.

Kljub vsem novostim pa bo po Danevovih besedah nepogrešljiv ostal pristen stik med revirnimi gozdarji in lastniki gozdov, pri katerem se kaže moč sodelovanja in skupnih prizadevanj. Prav to sodelovanje je bistven pogoj za uresničenje sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, za uresničitev načrtovanih del in za uspešno sanacijo posledic naravnih ujm v gozdovih, je dejal Danev.

Priznanje najskrbnejši lastnik gozda za 2023 so dobili Slavko Šorli s tolminske območne enote, Janez Kramar z blejske, Tomaž Smrtnik s kranjske, Ladislav Renko z ljubljanske, Miro Udovič s postojnske, Aleš Bambič s kočevske, Ivan Tonkovič z novomeške, Zdenko Pivec z brežiške, Peter Žuraj s celjske in Marko Jeraj z območne enote Nazarje. Med prejemniki so še Alojz Potočnik s slovenjegraške, Vladimir Borka z mariborske, Janez Ferencek z murskosoboške in Agrarna skupnost Štorje s sežanske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije.

Podelitve priznanj za tekoče leto so se med drugimi udeleženci udeležili Alenka Korenjak z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predsednik Zveze lastnikov gozdov Slovenije Marjan Hren in sevniški župan Srečko Ocvirk.