Po nesreči v Hrastovljah redno izvajajo tudi nadzor podzemne vode v zaledju izvira Rižane. Foto: BoBo
Po nesreči v Hrastovljah redno izvajajo tudi nadzor podzemne vode v zaledju izvira Rižane. Foto: BoBo

Po železniški progi Divača–Koper je po torkovem iztirjenju tovornega vlaka pri Hrastovljah v soboto znova stekel promet. Slovenske železnice so izvedle ukrepe za maksimalno zmanjšanje količine kerozina, ki se je razlil ob nesreči in ki bi lahko dosegel podtalnico ter rižanski vodni vir.

Tako so odstranili onesnaženi material in s tem realizirali ukrepe za kar največje zmanjšanje okoljske škode. Ker so izkopali veliko dodatnega materiala in je bilo treba kopati zelo globoko, je tudi utrjevanje železniške proge potekalo dlje od prvih predvidevanj.

Železnico odprli, pitna voda na Obali neoporečna

Proga dobro utrjena
Ker bi se proga lahko posedala, na SŽ izvajajo monitoring. Kot je pojasnil generalni direktor slovenskih železnic Dušan Mes, so jo doslej pregledali šestkrat in ugotovili, da je dovolj utrjena. Bodo pa teren še naprej opazovali in analizirali, je napovedal.

Voda iz zajetja Rižane je po izvedenih ukrepih za zdaj varna. Agencija RS za okolje je že v petek začela izvajati izredni monitoring podzemne vode v zaledju izvira Rižane. To je preventivni ukrep. Meritve se izvajajo enkrat dnevno, po prvih ugotovitvah pa onesnaženje ni doseglo nobenega od vodnjakov.

V sodelovanju z Rižanskim vodovodom poteka merjenje še na samem izviru Rižane. Tudi na izviru onesnaženja za zdaj ni zaznati. Vzorčenje se izvaja vsakih osem ur.