Kupi sveč čakajo in se nabirajo. Foto: Zbornica komunalnega gospodarstva
Kupi sveč čakajo in se nabirajo. Foto: Zbornica komunalnega gospodarstva

Vlada je 25. oktobra sprejela spremembe uredbe o ravnanju z odpadno embalažo. Z njo se izvajalcu javne službe zbiranja omogoča, da odpadno embalažo, ki je niso prevzele družbe za ravnanje z odpadno embalažo, sam odda v nadaljnjo obdelavo izvajalcem obdelave, in določa pogoje, pod katerimi jo lahko odda.

Uredba med drugim določa, da če izvajalec javne službe odda odpadno embalažo izvajalcu obdelave v skladu z določili, stroške ravnanja z odpadno embalažo namesto družbe za ravnanje z odpadno embalažo začasno krije država po predloženem računu izvajalca obdelave. Vendar pa je znesek kritja omejen na največ 120 evrov na tono prevzete odpadne embalaže. V ta znesek je vključen davek na dodano vrednost.

Na ministrstvu za okolje in prostor vsakodnevno dobivajo sklenjene pogodbe med izvajalci javne službe in izvajalci obdelave. Vendar pa podatkov o številu pogodb, na njihovi podlagi odpeljane odpadne embalaže ter stroškov za državo še ne razkrivajo. Kot so pojasnili za Slovensko tiskovno agencijo, bodo predvidoma konec prihodnjega tedna pogodbe usklajene in podpisane, takrat pa bodo na voljo tudi podatki.

Zbornica: Težave so na obrobju
Na Zbornici komunalnega gospodarstva, ki deluje pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije, so povedali, da se težave pojavljajo predvsem pri lokacijah, ki so v obrobnejših delih države. Nekaterim izvajalcem javnih služb namreč zaradi višjih stroškov prevoza nakopičene komunalne embalaže sploh ne uspe dobiti ponudbe v razponu 120 evrov na tono.

Sprememba uredbe o ravnanju z odpadno embalažo je sicer le začasna rešitev za stanje pri komunalnih podjetjih. Pri teh se je namreč do septembra nakopičilo več kot 9.000 ton mešane odpadne komunalne embalaže. Družbe za ravnanje z odpadno embalažo, ki so zadolžene za odvoz te embalaže, trdijo, da so prevzele vse količine, za katere so jih zavezanci pooblastili in jim tudi plačali embalažnino.

Celovitejšo rešitev naj bi prinesel zakon o interventnem odvozu odpadne embalaže in odpadnih sveč, ki je bil v sredo umeščen med gradiva za obravnavo na vladi. Ta predvideva, da za odvoz poskrbi država in tudi krije stroške. Pozneje lahko te stroške izterja od družb za ravnanje z odpadno embalažo.

Tudi v tem primeru bo sicer moral izbrani izvajalec odpadno embalažo odpeljati in obdelati za največ 120 evrov na tono odpadkov, sveče pa za največ 200 evrov na tono.