Foto: BoBo
Foto: BoBo

Nevladne organizacije opozarjajo, da osnutek poročila o okolju ne vključuje vseh zakonsko predpisanih vsebin na področju ohranjanja narave, nekatere vsebine pa zajema le delno.

Pod pismo podpisane nevladne organizacije

Botanično društvo Slovenije,
Društvo za varstvo Alp Cipra Slovenija,
Društvo za jamsko biologijo,
Društvo Dinaricum,
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije,
Društvo za preučevanje rib Slovenije,
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Herpetološko društvo Societas herpetologica slovenica,
Društvo Morigenos,
Inštitut za ohranjanje naravne dediščine Lutra,
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija,
Slovensko odonatološko društvo,
Zavod Revivo,
Zavod Symbiosis.

Kot so sporočili v javnem pismu, ki so ga naslovili na ministra za okolje Andreja Vizjaka, osnutek poročila o okolju za leto 2021 ne vsebuje podatkov o biotski raznovrstnosti in naravnih vrednotah, ogroženih, varovanih in zavarovanih območjih ter izvajanju vseh javnih služb ohranjanja narave, čeprav te podatke zahteva zakon.

Ne vsebuje niti poročila o stanju na področju ohranjanja narave, čeprav gre za obvezen sestavni del poročila, so opozorili – v njem ni podatkov o stanju rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov, habitatnih tipov, ekološko pomembnih območij, posebnih varstvenih območij in ekosistemov ter podatkov o stanju na področju varstva naravnih vrednot.

"Našteto predstavlja umanjkanje ključnih podatkov o stanju biotske raznovrstnosti in sistema varstva naravnih vrednot ter izvajanju vseh javnih služb ohranjanja narave, kar je za nacionalno poročilo nedopustno. Menimo, da dokler poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2021 ne bo vsebovalo vseh zakonsko predpisanih in torej nujnih vsebin, ni primerno za zbiranje predlogov in pripomb nanj," so zapisali.

Vizjaku zato predlagajo, da osnutek poročila umakne iz nadaljnje obravnave, dokler v njem ne bo vse zakonsko predpisane vsebine. Trenutno pa je kakršna koli vsebinska presoja pripravljenega osnutka brezpredmetna, so še prepričani.

Ministrstvo za okolje in prostor je poročilo o okolju za leto 2021 v javno razpravo podalo sredi novembra, razprava se je končala v ponedeljek. V osnutku je vsebinsko razdelanih 27 področij, kot so denimo vode, ravnanje z odpadki, hrup, trajnostna potrošnja, turizem, nesreče v okolju ter sodelovanje javnosti na področju varstva okolja.