Od januarja so se cianobakterije oziroma alge na jezeru močno razrasle. Foto: Turizem Bled
Od januarja so se cianobakterije oziroma alge na jezeru močno razrasle. Foto: Turizem Bled

Kot so sporočili iz Občine Bled, so se na sestanku sešli predstavniki ministrstva za okolje in prostor, Direkcije za vode, Agencije za okolje, koncesionarja za čiščenje gladine površinskih voda in preprečevanja onesnaženja vodnih ter priobalnih zemljišč in predstavniki občine.

Dogovorili so se, da bodo ministrstvo, direkcija za vode, Arso ter inšpektorat za okolje in prostor pospešeno začeli izvajati ukrepe, ki so v njihovi pristojnosti. Na sestanku so se pogovarjali tudi o naboru srednjeročnih in dolgoročnih ukrepov za izboljšanje stanja jezera in možnostih za njihovo izvedbo.

Blejska občina je ob tem poudarila, da je za izboljšanje stanje Blejskega jezera v preteklih letih izvedla že vrsto ukrepov, od gradnje kanalizacije, omejitve gnojenja v pojezerju, zmanjšanja prometa na območju jezera in spodbujanja trajnostne mobilnosti do intenzivnega zasajevanja območja okoli jezera ter ozaveščanja mladih družin o negativnih vidikih krmljenja račk.

Prebivalci pobirajo alge iz jezera

Občina skrbi tudi za to, da v času cvetenja z jezera fizično pobirajo alge, saj odmrle predstavljajo gnojilo za rast novih. Vse od januarja, ko so se cianobakterije oziroma alge na jezeru močno razrasle, pa do praktično današnjega dne občina nenehno čisti površino jezera in odvaža alge, so poudarili.

Hkrati ima v načrtu še več ukrepov, ki naj bi prispevali k izboljšanju stanja jezera. To so gradnja kolesarske povezave Bled–Bohinjska Bistrica, zamenjava dizelskega vlakca z električnim, postopna preobrazba jezerske promenade in postopno urejanje jezerske obale zaradi erozije, za kar občina samo letos namenja okoli 220.000 evrov.

Izzivi pa ostajajo ureditev ribogojnice po veljavnih okoljevarstvenih standardih, gnojenje v pojezerju, množični turizem, podrobnejši načrt upravljanja voda za Blejsko jezero, ki bi moral nastati kot plod sodelovanja med okoljskim ministrstvom in občino, ter gradnja južne obvoznice.

Blejsko jezero je ena najbolj priljubljenih slovenskih turističnih točk. Foto: Reuters
Blejsko jezero je ena najbolj priljubljenih slovenskih turističnih točk. Foto: Reuters

Kako urediti pritoke v jezero?

Odprto ostaja tudi vprašanje pritokov v jezero. Izvirske vode so zdaj namreč speljane v mešani sistem, Arso pa ne dovoli, da bi pritoke speljali v jezero in zagotovili večjo pretočnost jezera, so pojasnili na občini.

V okviru projekta Marja - Mala Barja je načrtovana renaturacija Blejskega jezera s prehodom iz zmernega v dobro stanje vode. Projekt predvideva renaturacijo pritokov s predhodnim monitoringom kakovosti izvirskih voda, naravne ukrepe čiščenja, monitoring kakovosti pritoka Radovne in ustreznosti količin ter pregled delovanja natege in njeno sanacijo ali novogradnjo.

Med ukrepi v okviru projekta so tudi renaturacija obale z zasaditvami, sonaravnim urejanjem in preprečevanjem erozije, preureditev nekaterih sprehajalnih poti in ureditev nadzorovanih dostopov do vode, preureditev pristanišč in vzpostavitev nadzorovanih dostopov za plovila ter nadgradnja odvajanja odpadnih voda v prispevnem območju jezera.