Ob ponovnem polnem zagonu proizvodnje februarja letos so na Kemisu zatrdili, da inšpekcija pri sanaciji ni zaznala kršitev. Foto: BoBo

Po obsežnem požaru v maju 2017 je Kemis proizvodnjo v polnem obsegu vnovič zagnal februarja letos. "Izpolnili smo vse pogoje iz okoljevarstvenega dovoljenja, inšpekcijski pregledi pa med izvajanjem sanacije niso ugotovili kršitev zakonodaje," so tedaj sporočili.

Danes so v podjetju prejeli odločbo gradbene inšpekcije, ki jim nalaga takojšnjo prepoved uporabe nezakonito zgrajenih objektov in njihovo odstranitev najpozneje do 30. junija 2020. Direktor Boštjan Šimenc je potrdil, da so odločbo prejeli, ni pa je želel komentirati, dokler je ne preučijo skupaj s pravniki. Čez dan je tako poslovanje še potekalo kot običajno, o prihodnjih korakih pa se bodo odločili, ko bodo odločbo preučili skupaj s strokovnjaki.

"Kemis ima sicer 15 dni časa za pritožbo, vendar pa ta ne zadrži izvršitve odločbe," je pojasnil pravni zastopnik občine Vrhnika Tomaž Petrovič. Rok za odstranitev nezakonito zgrajenih objektov je razmeroma dolg, da bo lahko Kemis tamkajšnje odpadke odstranil na ustrezen način, je pojasnil.

Kemis bi moral zaprositi za gradbeno dovoljenje

V Kemisu so v okviru sanacije med drugim izvedli celovito nadgradnjo požarnega sistema, v okviru katere so celotno skladišče odpadkov – glede na danes prejeto odločbo nezakonito – pokrili z avtomatsko gasilno napravo na težko peno. Območje trdnih odpadkov in manj nevarnih tekočih odpadkov so ob tem pregradili v manjše požarne sektorje, s čimer so fizično omejili širjenje plamena.

Leta 2017 je v Kemisu zgorelo več kot 200 ton odpadkov, požar pa je poleg materialne povzročil tudi precejšnjo okoljsko škodo. Foto: BoBo

Po požaru sanirani objekt obsega odprto nadstrešnico, kjer se hranijo odpadki, prizidek k njej ter kot del novega avtomatskega gasilnega sistema na novo zgrajeni podzemni betonski rezervoar za požarno vodo z nadzemnim zabojnikom. Tega bi Kemis lahko zgradil le na podlagi gradbenega dovoljenja, ki pa ga ni pridobil, je v odločbi zapisala gradbena inšpekcija, zaradi tega je celotno rekonstrukcijo reciklažnega centra označila za črno gradnjo.

Kot je pojasnila inšpekcija, za gradbena in druga dela, s katerimi se vzpostavi stanje objekta pred požarom na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, določbe zakona o graditvi objektov ne veljajo. Je pa gradbeno dovoljenje potrebno v primeru, da se objekt v okviru obnove poveča ali kako drugače spremeni. Pred začetkom gradnje podzemnega rezervoarja bi torej moral Kemis zaprositi za gradbeno dovoljenje.

"Veseli nas, da so državni organi sprejeli argumente novega vodstva občine Vrhnika," so odločitev inšpektorata komentirali na vrhniški občini. "Ta odločba je rezultat vztrajnosti in odločnosti našega župana Daniela Cukjatija in celotnega občinskega sveta, ki sta se od vsega začetka zavzemala za odstranitev Kemisa z Vrhnike," so prepričani. Zasluge za uspeh so pripisali tudi odvetniku Petroviču.

Kemis objekte po požaru obnavljal brez ustreznih dovoljenj

Proizvodnja je v celotnem obsegu stekla februarja

V prostorih podjetja za predelavo kemičnih odpadkov Kemis je požar izbruhnil 15. maja 2017. Na Vrhniki je Kemis takrat skladiščil okoli 1.400 ton odpadkov. Požar je zajel 871 ton odpadkov, od tega sta dejansko zgoreli 202 toni odpadkov. Po ugotovitvah policije naj bi bil vzrok za požar samovžig snovi v enem izmed zabojnikov z odpadki. Ognjeni zublji so povzročili precejšnjo okoljsko škodo, najbolj neposredno na bližnjem potoku Tojnica.

Kemis je sicer na začetku letošnjega leta dokončno saniral v požaru poškodovane objekte in ponovno zagnal proizvodnjo v celotnem obsegu. Takrat je direktor podjetja Boštjan Šimenc zatrdil, da do takega požara, kot so ga imeli leta 2017, v Kemisu ne more več priti.