Župan občine Moravče Milan Balažic je januarja opozoril, da Termit vse od leta 2000 na območju nekdanjega odkopa kremenovega peska odlaga odpadni gradbeni material, med katerim so se znašli tudi azbest, steklena volna, plastika in različna olja. V zadnjih dveh letih pa naj bi na tamkajšnji deponiji zakopavali tudi strupene odpadke s pogorišča Kemisa. Foto: BoBo
Župan občine Moravče Milan Balažic je januarja opozoril, da Termit vse od leta 2000 na območju nekdanjega odkopa kremenovega peska odlaga odpadni gradbeni material, med katerim so se znašli tudi azbest, steklena volna, plastika in različna olja. V zadnjih dveh letih pa naj bi na tamkajšnji deponiji zakopavali tudi strupene odpadke s pogorišča Kemisa. Foto: BoBo

Z ministrstva za okolje so sporočili, da je inšpektor v četrtek po pridobitvi poročila Agencije RS za okolje (Arso) o monitoringu stanja voda na vplivnem območju podjetja Termit opravil inšpekcijski pregled in izrekel ustno odločbo "zaradi neposredne nevarnosti dodatnega čezmernega obremenjevanja okolja".

Po odločbi mora družba "prenehati z obratovanjem naprave za predelavo odpadkov, ki se nahaja na območju peskokopa Drtija, na zemljiščih s parcelno št. 47 in 97/2 k. o. Drtija, do prilagoditve delovanja naprave do predpisanih mejnih vrednosti ali pravil ravnanja".

Termit ne sprejema več novih odpadkov

Predlagajo odvzem okoljevarstvenega dovoljenja

Na ministrstvu so ob tem zapisali, da zakon o varstvu okolja v 80. členu določa, da lahko okoljevarstveno dovoljenje odvzamejo tudi na predlog pristojnega inšpektorja, če upravljavec v določenem roku ne izvrši njegove pravnomočne odločbe o uskladitvi obratovanja naprave s pogoji iz OVD-ja. "V primeru izpolnjenih pogojev bo inšpektor na ministrstvo podal tudi predlog za odvzem OVD," so zapisali.

"V okviru poizvedovanj pristojnih organov glede zaznave sumov kaznivega dejanja bo v skladu z ZIN v primeru izpolnjenih pogojev tudi naznanjeno kaznivo dejanje oz. podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti," so še poudarili.

Že v četrtek je sicer pristojni minister Simon Zajc povedal, da je analiza tal in vode na deponiji Drtija podjetja Termit v Moravški dolini pokazala nastanek okoljske škode.

V Termitu se kazenskih postopkov ne bojijo

V Termitu so pojasnili, da odločbo inšpektorja spoštujejo in od njenega izreka ne sprejemajo novih odpadkov. Sicer ustno odločbo inšpektorja še preučujejo, je zapisala svetovalka uprave Termita Alenka Pavlin. "Po preučitvi vseh nastalih okoliščin bo podjetje sprejelo odločitve o nadaljnjih aktivnostih," je dodala.

Pisno prijavo je Balažic konec decembra posredoval tudi ministru za okolje in prostor, ta pa jo je še isti dan (27. decembra) posredoval inšpektoratu za okolje in prostor ter naročil inšpekcijski pregled. Foto: BoBo
Pisno prijavo je Balažic konec decembra posredoval tudi ministru za okolje in prostor, ta pa jo je še isti dan (27. decembra) posredoval inšpektoratu za okolje in prostor ter naročil inšpekcijski pregled. Foto: BoBo

Tako kot odločbo okoljskega inšpektorja v podjetju še vedno preučujejo tudi končno poročilo, ki povzema rezultate opravljene analize. "Zato v tej fazi še ne moremo podati konkretnejšega odziva družbe Termit na končno poročilo raziskave. Družba Termit se bo do končnega poročila opredelila po pozivu Agencije RS za okolje," je zapisala Pavlinova.

Sicer podjetje Termit kljub prepovedi obratovanja naprave za predelavo odpadkov deluje naprej in delavci normalno prihajajo na delo. "Termit ni podjetje za predelavo odpadkov. Je rudarsko podjetje, pridobivamo kremenove peske, jih predelujemo in prodajamo predvsem livarski in gradbeni industriji. Poleg kremenovih peskov izdelujemo še livarska pomožna sredstva in livarska jedra. Odpadke predelujemo zato, da iz njih izdelamo sanacijski material, ki ga nujno potrebujemo za sanacijo svojih odkopov. S predelavo odpadkov pomagamo svojim največjim kupcem, to je livarski industriji," je pojasnila.

Glede groženj z morebitnimi kazenskimi ovadbami pa je še poudarila, da je Termit vedno in bo tudi v prihodnje spoštoval vse zahteve zakonodaje. "Kazenskih postopkov se ne bojimo," je dejala Pavlinova.

Župan decembra podal prijavo

Župan občine Moravče Milan Balažic je januarja zatrdil, da Termit vse od leta 2000 na območju nekdanjega odkopa kremenovega peska odlaga odpadni gradbeni material, med katerim so se znašli tudi azbest, steklena volna, plastika in različna olja. V zadnjih dveh letih pa naj bi na tamkajšnji deponiji zakopavali tudi strupene odpadke s pogorišča Kemisa. Pisno prijavo je Balažic konec decembra posredoval tudi ministru za okolje in prostor, ta pa jo je še isti dan (27. decembra) posredoval inšpektoratu za okolje in prostor ter naročil inšpekcijski pregled.

Inšpekcijski nadzor sicer najprej ni pokazal nepravilnosti. Aprila je ministrstvo naročilo novo analizo, ki pa je dala drugačne ugotovitve. "Jasno je, da bo od Agencije RS za okolje izdana odločba za sanacijo tega območja," je v četrtek, ko so z izsledki seznanili občino Moravče in predstavnike moravške ljudske iniciative, povedal Zajc.

V naslednjem koraku bo ministrstvo preverilo še stanje vodnih virov, ki "ne bi smeli biti" onesnaženi, a se želijo pristojne službe o tem prepričati. "Potem pa sledijo nadaljnji ukrepi," je dodal Zajc. Za zdaj tudi še ni mogoče reči, ali je zaradi onesnaženja ogroženo zdravje prebivalcev Moravške doline.

Izredni nadzor zaradi napačnih izsledkov analiz

Zajc je ob tem odredil tudi izredni nadzor nad delovanjem inšpekcije in postopkom izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Termitu, saj ga zanima, kako so lahko dozdajšnji nadzori in analize kazali, da je v Moravčah vse v redu.

Glavna inšpektorica za okolje in prostor v Odmevih o Termitu