Fotografija je simbolična. Foto: Pixabay
Fotografija je simbolična. Foto: Pixabay

Na KGZS-ju so "proti takšnemu vpletanju sodnega sistema v reševanje strokovnih vprašanj, ki privede, tako kot v primeru volka in medveda, do blokade upravljanja", so poudarili v sporočilu za javnost. "Še posebej ta odločitev preseneča v tem primeru, ko je bila vsa stroka enotna, da je v Sloveniji v danih razmerah možno samo takšno upravljanje, ki vključuje tudi načrtovan in kontroliran odvzem. Kljub temu njihovo mnenje ni bilo upoštevano. Slovenija ni divjina, temveč kulturna krajina, zato si država ne more privoščiti, da bi razvoj populacij volka in medveda prepustili naravnemu razvoju," so navedli.

Delovna skupina za upravljanje zveri, ki jo je imenovalo ministrstvo za okolje in prostor, po pojasnilih KGZS-ja še nikoli do zdaj ni bila tako enotna glede števila odvzema medveda. "Še celo Zavod RS za varstvo narave ni imel večjih pomislekov glede načrtovanega odvzema," so poudarili in dodali: "Z višino odvzema smo se strinjali tako deležniki iz stroke kot deležniki drugih interesnih skupin, tudi deležniki iz kmetijstva."

Na KGZS-ju so začudeni, da sodišče ni upoštevalo mnenja, kot so sami uporabili termin, prizadete interesne skupine, saj prizadete interesne skupine niso samo rejci živine, temveč vsi prebivalci podeželja. "Medved ogroža varnost in življenja ljudi, saj se tudi v Sloveniji zgodita eden do dva napada na človeka vsako leto. Z neupravljanjem, katerega posledica bo zagotovo povečanje populacije in širjenje na območja, kjer medveda do zdaj še ni, se bo zagotovo povečalo tveganje za porast števila neljubih situacij, vključujoč tudi nevarnosti za napade na človeka," so poudarili.

Odločitev sodišča je sicer po pojasnilih zbornice prišla v času, ko se praktično izteka lovna doba za medveda, to je konec aprila. "Ne glede na to, kakšno odločitev bi sprejelo upravno sodišče, bo zaradi nezmožnosti upravljanja z medvedom v času lovne dobe to pustilo nepopravljive posledice za ljudi na območjih pojavljanja medveda. Vsekakor pa bo ta odločitev vplivala na nadaljnji potek načrtovanja upravljanja. Z drugimi besedami, število medvedov, ki jih bo treba odstraniti iz narave, bo v prihodnje le še večje," so še navedli v KGZS-ju.

Upravno sodišče je delno ugodilo organizaciji Alpe Adria Green, odpravilo je namreč prilogo odloka, v kateri sta določena število in prostorska razporeditev odvzema medvedov iz narave za obdobje do 30. septembra letos. "Po presoji sodišča določitev števila medvedov za odstrel (ne samo na območju izjemne prisotnosti ter na prehodnem območju) nima potrebne zveze z vidika družbene sprejemljivosti, ugotovljene prek (subjektivnih) mnenj prizadetih interesnih skupin, kot tudi z vidika upravljanja s škodami, ki jih povzročajo medvedi," je v odločitvi navedlo sodišče.

Vlada bo morala tako še enkrat odločati o odvzemu rjavega medveda v skladu z navodili in smernicami sodišča. Sicer pa je po presoji sodišča odlok vlade kot predpis v preostalem delu zakonit in torej v tem delu ostaja veljaven. Vlada je odlok, po katerem je bil do 30. septembra 2019 predviden odvzem 200 medvedov, sprejela novembra lani. Za odstrel je predvidela 175 medvedov, lovci pa naj bi to storili do 30. aprila 2019. Januarja je upravno sodišče izvajanje odloka zadržalo, do takrat je bilo iz narave odvzetih 44 rjavih medvedov, od tega so dva preselili v Francijo.