Pristojni so domačinom predstavili dejavnosti, ki jih izvajajo po nesreči. Foto: BoBo

Po železniški nesreči pri Hrastovljah pristojni še vedno spremljajo kakovost pitne vode v vrtinah in vodnih zajetjih. Kerozin, ki je iztekel ob iztirjenju vlaka, se do zdaj vodnim zajetjem ni približal, pitna voda je v slovenski Istri še vedno neoporečna. A po vsakem dežju se domačini bojijo najhujšega, zato so od pristojnih že dalj časa pričakovali, da jim predstavijo ukrepe, ki jih izvajajo na območju v bližini nesreče. Srečanje za boljšo obveščenost najbolj prizadetih krajanov je sklical koprski župan Aleš Bržan.

Monitoring vode v Hrastovljah prevzemajo Slovenske železnice

"Naši ljudje tu v tej krajevni skupnosti so najverjetneje tako kot vsa Slovenija informirani o tem, da se je zgodila nesreča na železniški progi. Vidijo ljudi, ki hodijo po njihovih parcelah in nekaj delajo, a verjetno niso dovolj obveščeni o tem, kaj se dejansko dogaja, kako se rešujejo težavo," je svojo odločitev pojasnil Bržan. Župan je kljub začetnim zapletom pri koordinaciji dosedanje ukrepe ocenil kot dobre. "Žal smo še vedno v strahu, saj do onesnaženja vodnega vira še vedno lahko pride, pripravljeni pa smo na vse ukrepe, vsaj na ravni našega vodovoda," je dodal.

Agencija RS za okolje je v sredo izdala odločbo, s katero monitoring vode na območju Hrastovelj prevzemajo Slovenske železnice. Kot je navedel direktor SŽ-ja Infrastruktura Matjaž Kranjc, pa to ne pomeni, da bodo zdaj železnice nadzirale same sebe. Po določbi mora namreč "pri pooblaščenem izvajalcu za jemanje vzorcev in pri pooblaščenem laboratoriju izvesti oz. naročiti monitoring". Torej bodo monitoring izvajale pooblaščene ustanove, podatke pa bodo posredovali tako Arsu kot Rižanskemu vodovodu, je pojasnil Kranjc.

Poleg tega mora izvesti tudi ukrepe za aktivacijo vrtine V3 in pripraviti operativne načrte za morebitno črpanje kerozina oz. onesnažene vode iz onesnaženih vrtin. Načrte bodo skladno z odločbo predložili Arsu v potrditev do konca avgusta, je še opozoril Kranjc.

Vršilka dolžnosti generalne direktorice Arsa Lilijana Kozlovič pa je poudarila, da k sreči okoljske škode tudi zaradi vseh sprejetih ukrepov ni. Med drugim je Arso v določbi, s katero je monitoring poveril povzročitelju, torej Slovenskim železnicam, natančno določil tudi načrt ravnanja za preprečitev širitev onesnaženja in če do onesnaženja pride. "S tem pravzaprav zagotavljamo, da ne bo prišla onesnaženost na samo pipo. Prebivalci lahko povsem normalno, mirno živijo in uporabljajo pitno vodo, kot so jo uporabljali do zdaj," je še zagotovila Kozlovičeva. Tako imajo pripravljene ukrepe za primer večjih padavin, pripravljeni pa so tudi na morebitno odstranjevanje onesnaženja.

Pristojni obiskali prebivalce v okolici nesreče v Hrastovljah