Zadrževalnik Vogršček je objekt vodne infrastrukture v lasti države, ki je bil zgrajen v obdobju med letoma 1986 in 1989 za zadrževanje poplavnih valov in vode za potrebe namakanja kmetijskih površin. Foto: BoBo
Zadrževalnik Vogršček je objekt vodne infrastrukture v lasti države, ki je bil zgrajen v obdobju med letoma 1986 in 1989 za zadrževanje poplavnih valov in vode za potrebe namakanja kmetijskih površin. Foto: BoBo

Investitor 10,5 milijona evrov vredne naložbe je ministrstvo za okolje in prostor, soinvestitor pa ministrstvo za kmetijstvo. Na razpisu je bilo izbrano podjetje Kolektor CPG, ki bo dela zaradi tehnične zahtevnosti opravilo skupaj s partnerji.

Minister Simon Zajc je opozoril, da bodo zaradi podnebnih sprememb zadrževalniki potrebni tudi drugod po Sloveniji, kjer je kmetijska proizvodnja. Foto: MMC RTV SLO
Minister Simon Zajc je opozoril, da bodo zaradi podnebnih sprememb zadrževalniki potrebni tudi drugod po Sloveniji, kjer je kmetijska proizvodnja. Foto: MMC RTV SLO

Vrednost samih gradbenih del znaša 9,4 milijona evrov, preostala sredstva pa so bila namenjena pripravi raziskav in projektne dokumentacije. Večino potrebnega denarja, 6,2 milijona evrov, bo prispevala direkcija za vode v imenu okoljskega ministrstva, kmetijsko ministrstvo pa bo za sanacijo namenilo 3,8 milijona evrov.

"Po koncu sanacije, za kar ima izbrani izvajalec časa 18 mesecev, bo pregrada ponovno omogočala tako visok vodostaj akumulacije, kot je bil po koncu gradnje. Kljub gradnji pa bo voda iz akumulacijskega jezera ves čas na voljo kmetovalcem, ki jo uporabljajo za namakanje kmetijskih površin," je ob današnjem slovesnem podpisu pogodbe za izvedbo del povedal direktor direktorata RS-a za vode Tomaž Prohinar.

Ministrica Aleksandra Pivec je poudarila načrte za širitev namakalnega sistema v Vipavski dolini. Foto: BoBo/Borut Živulović
Ministrica Aleksandra Pivec je poudarila načrte za širitev namakalnega sistema v Vipavski dolini. Foto: BoBo/Borut Živulović

Zadrževalniki nujni zaradi podnebnih sprememb

Okoljski minister Simon Zajc je dejal, da bodo taki zadrževalniki nujni tudi v drugih delih Slovenije s kmetijsko proizvodnjo, saj nas v to silijo podnebne spremembe in vedno daljša in pogostejša sušna obdobja.

Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec je povedala, da bo prenove deležen tudi namakalni sistem v južnem delu Vipavske doline. Veseli pa jo, da so k projektu pristopile še druge občine iz Vipavske doline, ki že resno pripravljajo načrte za širjenje namakalnega sistema tudi v zgornji del Vipavske doline.

Ko bo namakalni sistem dograjen, bodo z vodo iz zadrževalnika Vogršček lahko namakali preko 2000 hektarov kmetijskih površin v celotni Vipavski dolini.

Zadrževalnik Vogršček je objekt vodne infrastrukture v lasti države, ki je bil zgrajen v obdobju med letoma 1986 in 1989 za zadrževanje poplavnih valov in vode za potrebe namakanja kmetijskih površin. Akumulacija se napaja iz več manjših vodotokov v povirju vodotoka Vogršček, predvsem v jesenskem in zimskem obdobju, ko so pretoki največji.

Končno tik pred sanacijo pregrade Vogršček