Čeprav omejitve hitrosti vozil še ni bilo, so na ministrstvu za okolje in prostor zagotovili, da se načrt uresničuje in ukrep pripravlja. Foto: BoBo
Čeprav omejitve hitrosti vozil še ni bilo, so na ministrstvu za okolje in prostor zagotovili, da se načrt uresničuje in ukrep pripravlja. Foto: BoBo

V veljavnih odlokih o načrtih za kakovost zraka za območja ljubljanske, mariborske, celjske in novomeške mestne občine, pri čemer je pri odloku za Maribor vključena tudi Občina Miklavž na Dravskem polju, je država med drugim predvidela, da če Agencija RS za okolje (Arso) razglasi čezmerno onesnaženost z delci PM 10, upravljavci cest na teh območjih omejijo hitrost motornih vozil na avtocestah in hitrih cestah. Odloki predvidevajo, da Arso čezmerno onesnaženost razglasi, če je napovedana raven delcev PM 10 večja od 1,5-kratnika dnevne mejne vrednosti. Dnevna mejna vrednost je določena pri 50 mikrogramih na kubični meter.

Po dostopnih podatkih Arsa, ki pa niso dokončno potrjeni, je bil 1,5-kratnik novembra in decembra lani presežen 31. decembra v Celju, kjer so na merilnem mestu na Mariborski cesti namerili povprečno 80 mikrogramov delcev na kubični meter zraka, v Ljubljani pa so na merilnem mestu pri Gospodarskem razstavišču na isti datum namerili povprečno 75 mikrogramov na kubični meter. Čeprav omejitev hitrosti vozil zaradi tega ni bilo, so na ministrstvu za okolje in prostor zagotovili, da se načrt uresničuje in ukrep pripravlja. A dodali so, da za zdaj samo za območje Mestne občine Ljubljana. Dars se mora tehnološko in upravljavsko pripraviti na izvajanje ukrepa, so še navedli na ministrstvu.

Dars izpostavil več dilem

Dars zaradi onesnaženosti zraka doslej ni bil zaprošen za omejitev hitrosti vozil na avtocestah in hitrih cestah. Foto: BoBo
Dars zaradi onesnaženosti zraka doslej ni bil zaprošen za omejitev hitrosti vozil na avtocestah in hitrih cestah. Foto: BoBo

Na Darsu so potrdili, da doslej niso zniževali hitrosti na pobudo Arsa oz. okoljskega ministrstva. Kot so dodali, Dars za to niti ni bil zaprošen, so pa seznanjeni z vsebinami odlokov in pogovori o tem so že potekali. Imajo pa na Darsu v povezavi s tem več dilem. Med drugim se sprašujejo, s kakšno zanesljivostjo bo Arso zahteval nižanje hitrosti na severni ljubljanski obvoznici (H3), če ima merilno mesto pri Gospodarskem razstavišču, ki pa je blizu središča mesta. Zato je Dars predlagal, da se v prihodnje merilna mesta vzpostavijo na obvoznici. Na Darsu tudi menijo, da če bi bila merilna mesta v neposredni bližini obvoznice, bi to pomenilo, da bi Arso lahko zelo hitro ugotovil, ali je nižanje hitrosti prineslo pozitiven učinek glede prašnih delcev.

Na ministrstvu za okolje in prostor, pod okrilje katerega spada Arso, menijo, da je na področju prometa, ki je velik vir onesnaževanja zraka, za izboljšanje kakovosti zraka v Ljubljani smiselno izboljšanje pretočnosti na obvoznici. "S tem se strinja tudi Dars. Vendar na boljšo pretočnost ne moremo vplivati z okoljsko zakonodajo. Lahko pa boljšo pretočnost zagotovi Dars s prometno ureditvijo," menijo na ministrstvu. Prav tako menijo, da na pretočnost ne bi vplivale še tako natančne meritve, ki bi kljub upoštevanju vetrovnih in padavinskih razmer vklopile prometna opozorila z zamikom in mogoče ravno v obdobjih, ko bi bila na obvoznici še gneča ali pa že optimalna pretočnost.

Problematika zastarelih kurlinih naprav

Na ministrstvu za okolje in prostor se strinjajo, da so zastarele kurilne naprave na trdna kuriva in nepravilen način kurjenja večja težava za kakovost zunanjega zraka kot promet. Foto: Televizija Slovenija
Na ministrstvu za okolje in prostor se strinjajo, da so zastarele kurilne naprave na trdna kuriva in nepravilen način kurjenja večja težava za kakovost zunanjega zraka kot promet. Foto: Televizija Slovenija

Na Darsu ocenjujejo, da je nujno, da se tako njim kot avtocestnim uporabnikom korektno prikaže oz. dokaže, da je promet po avtocesti ali hitri cesti najbolj množičen krivec preseganja prašnih delcev, ne pa kurišča. Enako je po mnenju Darsa treba pokazati in znati zagovarjati, da je problem le promet na hitri cesti, na preostalih mestnih cestah pa ne več, čemur po prepričanju Darsa ni mogoče verjeti brez meritev.

Glede tega se na ministrstvu strinjajo, da so zastarele kurilne naprave na trdna kuriva in nepravilen način kurjenja večja težava za kakovost zunanjega zraka kot promet, posebej v hladnem delu leta. Na letni ravni se doprinos prometa in doprinos kurilnih naprav k onesnaženju zraka skoraj izenačita, so še navedli na ministrstvu.