Foto: PNZ
Foto: PNZ

Z velenjske občine so sporočili, da DARS nadaljuje postopke za začetek gradnje na območju priključka Gaberke, prav tako ni ogroženo okoljevarstveno soglasje za odsek Velenje–Slovenj Gradec.

DARS tudi zagotavlja, da tožbe in pritožbe Združenja ROVO ne vplivajo na pravnomočnost gradbenega dovoljenja za dela na priključku Gaberke, saj združenje ni stranka v postopku.

Ministrstvo za okolje in prostor je sicer 6. marca letos investitorju DARS-u izdalo gradbeno dovoljenje za dela na območju priključka Gaberke na severnem delu načrtovane tretje razvojne osi.

"Dan kasneje je Združenje ROVO z namenom blokiranja gradnje vložilo tožbo, ki jo je v teh dneh upravno sodišče povsem zavrglo. Tudi v Mestni občini Velenje smo takrat opozarjali, da združenje ni procesno legitimirano za vložitev tožbe," so med drugim opomnili na velenjski občini.

ROVO se je že pritožil

Združenje ROVO se je, kot je v petek za STA povedal njihov predstavnik Gorazd Marinček, že pritožilo na odločitev upravnega sodišča. Tožbo so sicer vložili zaradi napak v postopku, saj po njegovih besedah niso bile opravljene nobene geomehanske raziskave premogovniškega območja, prav tako niso v postopku izdaje gradbenega dovoljenja pridobivali mnenj rudarske stroke in Premogovnika Velenje kot koncesionarja.

V Premogovniku so to zanikali in sporočili, da je bil premogovnik aktivno vključen v umeščanje tretje razvojne osi v prostor ter je sodeloval tako z načrtovalci trase kot z lokalno skupnostjo in državo. V združenju Rovo medtem pravijo, da jim Premogovnik Velenje z nobenim dokumentom ni izkazal sodelovanja v postopku.

Zaradi vložene tožbe združenja Rovo so protestirali na Koroškem in v mestni občini Velenje, prav tako v gospodarski in obrtni zbornici. Okoljsko ministrstvo pa je takoj napovedalo, da bo na tožbo in zahtevo za izdajo začasne odredbe odgovorilo v roku, vsebina odgovora pa ni znana.