Nadzorni center v Elesu. Foto: MMC RTV SLO/ELES
Nadzorni center v Elesu. Foto: MMC RTV SLO/ELES

V Elesu, ki skrbi za prenos električne energije, so ekipo šestih operaterjev v centru vodenja popolnoma osamili. Po 14 dneh se bo ta ekipa vrnila domov, njihovo mesto pa bo za naslednjih 14 dni prevzelo drugih šest operaterjev, ki so v zdaj v domači karanteni.

Poleg tega je Eles v stalnem stiku z drugimi evropskimi sistemskimi operaterji, s katerimi sodelujejo pri pripravi zaščitnih ukrepov za preprečevanje okužb. "Zavedamo se, da je stanje izjemno resno, hkrati pa verjamemo, da smo z ukrepi, ki smo jih uvedli, vzpostavili razmere, ko delovanje elektroenergetskega sistema ni ogroženo in bo električna energija neprekinjeno na razpolago vsem, ki jo te dni potrebujejo morda še bolj kot sicer," so zapisali.

Podjetjem odlog plačevanja posojil in pomoč pri plačevanju delavcev na čakanju?

V NEK-u prešli na zagotavljanje najnujnejših funkcij

V Nuklearni elektrarni Krško so pojasnili, da so uvedli delo in pripravljenost na domu za vse podporne funkcije, v elektrarno je vstop mogoč samo za opravljanje tistih nalog, ki so nujne za nemoteno potekanje osnovnih funkcij, zagotavljanja njene varnosti in obratovanja. S 630 zaposlenimi so z razglasitvijo epidemije na državni ravni prešli na zagotavljanje zgolj tistih funkcij, ki so potrebne za zagotavljanje varnega in stabilnega obratovanja elektrarne v novih okoliščinah. Med drugimi ukrepi so začasno zaprli vsa gradbišča, uvedli so tudi delo in pripravljenost na domu.

TEŠ in Dravske elektrarne med kritično infrastrukturo

Stroge ukrepe so sprejeli tudi v družbah iz skupine Holding slovenske elektrarne (HSE), ki proizvede okoli 65 odstotkov vse elektrike v Sloveniji, Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) in Dravske elektrarne Maribor pa so tudi uvrščeni med slovensko kritično infrastrukturo.

Za zagotavljanje neprekinjenega delovanja proizvodnih objektov in družb so pripravili načrt ključnega kadra za zagotovitev neprekinjenega delovanja v primeru kriznih razmer. V TEŠ-u so prepovedali vse obiske, za zaposlene zagotovili ustrezne zaščitne maske in sprožili toplotne kamere, ki so jih namestili pri vhodu. V primeru povišane telesne temperature kamera opozori receptorja, nato se opravi še test z infrardečim merilnikom, osebi s povišano telesno temperaturo pa lahko zavrnejo vstop. Do preklica velja tudi poseben ukrep glede dopustov, in sicer ga bodo odobrili le tistim, ki bodo ostali doma oziroma v neposredni bližini doma.