Chicago je za ptice najnevarnejše mesto v ZDA. Foto: Reuters

Najnevarnejše za ptiče so stavbe, prekrite s steklenimi fasadami, in osvetljene zgradbe. Največ pernatih žrtev izmed ameriških mest je vsako leto v Chicagu ‒ ne le, da ima mesto veliko visokih stavb, čez njega poteka tudi ena najprometnejših selitvenih poti ptic.

Nad samim središčem Chicaga vsako jesen in pomlad leti več kot pet milijonov ptic, ki pripadajo najmanj 250 različnim vrstam, piše Guardian. Jeseni se namreč premikajo več tisoč kilometrov proti jugu v Srednjo in Južno Ameriko, spomladi pa se znova selijo na sever.

Drugo največjo "past" za ptice predstavljajo nebotičniki Manhattana v New Yorku, sledijo pa Los Angeles, St. Louis in Atlanta.

Natančne statistike, koliko ptic vsako leto zaradi trkov v stavbe med selitvijo umre, v ZDA sploh nimajo, obstajajo le podatki nekaterih nevladnih organizacij. Organizacija New York City Audubon tako ocenjuje, da samo v New Yorku zaradi tega vsako leto umre od 90.000 do 200.000 ptic, Smithsonianov institut za raziskovanje ptic pa je oceno na državni ravni postavil med 100 milijonov in eno milijardo.

Nekatere vrste ptic pogosteje trčijo v stavbe kot druge. Med najbolj ogroženimi so ptice pevke, na primer vrabci in slavčki.