Jedrska elektrarna Krško. Foto: BoBo
Jedrska elektrarna Krško. Foto: BoBo

Agencija za radioaktivne odpadke, pristojna za gradnjo odlagališča v krški Vrbini, je pred tremi leti izvedla pripravljalna dela za gradnjo nasipa, na katerem bo plato z objekti. Gradnja, predvidena konec leta 2018, pa se zamika. V prihodnjem letu bi moralo približno 150 milijonov evrov vredno odlagališče v Vrbini poskusno obratovati, pa niti gradbenega dovoljenja še nima. Za graditev odlagališča in zahtevnega objekta, kot je vkopani silos, potrebujejo do tri leta.

"V letu 2017 smo vložili vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, nismo ga še pridobili, pripravljala se je dokumentacija. Začeli smo sicer v tem času s čezmejno presojo vplivov na okolje, počasi približuje h koncu," pojasnjuje direktor agencije za radioaktivne odpadke Sandi Viršek.

Na agenciji pričakujejo, da bi okoljevarstveno soglasje pridobili še letos, in takoj zaprosili za gradbeno.

Spodbudna je napoved o morebitni umestitvi projekta odlagališča med prednostne, kar je omenil minister Jernej Vrtovec pred dnevi v Krškem: "'Ready to go projekt' je tudi izgradnja skladišča v Vrbini, ki se zaradi dolgotrajnega postopka pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja ter postopka čezmejne presoje vplivov na okolje še ni začel."

Medtem v krški jedrski elektrarni opozarjajo, da je njihovo začasno skladišče za nizko in srednje radioaktivne odpadke visoko zasedeno. Prostornino odpadkov z različnimi ukrepi zmanjšujejo, z izgradnjo zgradbe za rokovanje z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov so izvedli še zadnji interni ukrep, ki je v njihovi pristojnosti, zato opozarjajo na nujnost čimprejšnje izgradnje trajnega odlagališča.