Minister Vrtovec se je med delovnim obiskom sestal z vodstvom družbe Gen energija, ki med drugimi energetskimi družbami upravlja slovensko polovico krške nuklearke. Obisk je nadaljeval s pogovorom z vodstvom Neka in ga končal z njenim ogledom. Foto: Ministrstvo za infrastrukturo/Twitter
Minister Vrtovec se je med delovnim obiskom sestal z vodstvom družbe Gen energija, ki med drugimi energetskimi družbami upravlja slovensko polovico krške nuklearke. Obisk je nadaljeval s pogovorom z vodstvom Neka in ga končal z njenim ogledom. Foto: Ministrstvo za infrastrukturo/Twitter

Minister Jernej Vrtovec je ob obisku Nuklearne elektrarne Krško (Nek) povedal, da bi bilo sicer kakršno koli prejudiciranje glede odločitve o gradnji drugega jedrskega bloka, dokler ne bodo rešena vprašanja oz. izvedeni ključni projekti, ki bi omogočili dolgoročno varno obratovanje Neka, tvegano in neodgovorno.

Pri tem je opozoril na izgradnjo skladišča za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke v Vrbini, ki naj bi ga vlada po njegovem uvrstila med t. i. "ready to go" projekte - torej projekte, pripravljene na izvedbo.

Omenil je tudi težave, ki jih je povzročila ugoditev sodišča tožbi nevladnih okoljskih organizacij, ki so zahtevale, da bi moral Arso pri odobritvi 20-letnega podaljšanja delovanja nuklearke ponovno presojati o njenih vplivih na okolje. Z morebitno odločitvijo Arsa, da je ponovno presojanje potrebno, bi se namreč ta postopek lahko zavlekel prek leta 2023, ko poteče življenjska doba nuklearke.

Vrtovec je prepričan, da bo Arso "sprejel modro odločitev" in da imajo v primeru, če bi padla odločitev, da morajo omenjeno presojo izvesti ponovno, na ministrstvu pripravljene rezervne scenarije.

To je potrdil tudi generalni direktor Gen energije Martin Novšak, ki je prepričan, da lahko v primeru odločitve Arsa, da je vnovična presoja vplivov Neka na okolje potrebna, potrebne postopke izpeljejo v navedenih rokih in dokažejo pomembnost ter predvsem koristnost Neka.

Vlada se zaveda izzivov jedrske energije

Vrtovec je sicer zagotovil, da se ministrstvo in vlada zavedata vseh izzivov v povezavi z jedrsko energijo, "Slovenija pa je in bo država z jedrsko opcijo". Temeljno vodilo pri razmišljanju o ohranjanju jedrske opcije v Sloveniji je sicer nizkoogljično in varno obratovanje jedrskih objektov ter priprava usmeritev za vse potrebne odločitve o prihodnji rabi jedrske energije, je pristavil in se zavzel za čim hitrejši začetek izgradnje omenjenega skladišča za radioaktivne odpadke v Vrbini, ki se zaradi dolgotrajnega postopka pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja ter postopka čezmejne presoje vplivov na okolje še ni začel.

"Država mora biti učinkovita, zato ne smemo dopustiti, da se nekateri projekti nerazumno dolgo vlečejo. Prav zaradi tega bomo morali s spremembo zakonodaje pospešiti postopke umeščanja v prostor vseh infrastrukturnih projektov," je še dejal Vrtovec.

Ministrov obisk izpolnil pričakovanja

Predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško Stane Rožman je ob ministrovem obisku ocenil, da je obisk izpolnil njihova pričakovanja. Imeli so namreč priložnost predstaviti svoje prioritete in prihajajoče izzive. Veseli pa ga, da so pogledi in stališča vodstva Neka ter ministra usklajeni glede prednostnih nalog in da se vsi skupaj zavzemajo, da pridejo do cilja pravočasno ter zagotovijo predpogoje za dolgoročno delovanje krške nuklearke.