Slovenija je razmeroma bogata z vodnimi viri in se po količini uvršča med z vodo razmeroma bogate držav, sporočajo z okoljskega ministrstva. Foto: BoBo
Slovenija je razmeroma bogata z vodnimi viri in se po količini uvršča med z vodo razmeroma bogate držav, sporočajo z okoljskega ministrstva. Foto: BoBo

"Skoraj vsa tekoča sladka voda na svetu je podzemna voda, ki podpira oskrbo s pitno vodo, sanitarne sisteme, kmetijstvo, industrijo in ekosisteme. Na številnih mestih ljudje čezmerno uporabljajo in onesnažujejo podtalnico. Drugje pa preprosto ne vemo, koliko vode je na razpolago," so ob svetovnem dnevu voda v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za okolje. Slovenija je po navedbah ministrstva razmeroma bogata z vodnimi viri. V katastru voda je dokumentiranih 7000 izvirov. Teh je v alpskem svetu dovolj, na Krasu pa je le nekaj izdatnejših izvirov. Za oskrbo s pitno vodo se zato uporabljajo predvsem podzemne vode, pri čemer je precejšnja poraba vode iz izvirov.

Kot poudarjajo na okoljskem ministrstvu, ima podzemna voda tudi ključno vlogo pri prilagajanju na podnebne spremembe, zato je pomembno sodelovanje pri trajnostnem upravljanju podzemnih voda. "Rast prebivalstva, hitra urbanizacija in gospodarski razvoj so le nekateri od dejavnikov, ki povzročajo večje povpraševanje po vodi, energiji in hrani. Svetovno prebivalstvo bo po pričakovanjih do leta 2050 doseglo devet milijard, proizvodnja hrane pa se bo morala povečati za 60 odstotkov. Ob tem pa približno 40 odstotkov vse vode, ki se uporablja za namakanje, prihaja iz vodonosnikov," so opozorili na ministrstvu. Pri tem so pozvali k zagotavljanju poceni energije za črpanje podzemne vode za namakanje državam s pomanjkanjem vode.

Na širšo problematiko oskrbe z vodo so na dogodku Kam tečejo vode naših ledenikov opozorile tudi Ljubljanske mlekarne, ki so v okviru svoje družbeno odgovorne zaveze S posluhom za jutri organizirale pogovor z osrednjo temo Skrb za vode. "Širša problematika pomanjkanja vode je vse bolj kritična glede porabe. Še bolj postaja kritična glede onesnaženja. Ne gre le za vprašanje, ali bomo imeli vodo, temveč ali bomo imeli obstoj, ker je tako onesnažena," je na dogodku opozoril profesor z ljubljanske biotehniške fakultete Mihael Jožef Toman.

Pomen podzemnih vod: Nevidno naredimo vidno

Svetina: Vpis pravice do pitne vode v ustavo ni dosegel zaželenih učinkov

Na pravico do pitne vode, ki je zapisana v slovenski ustavi, pa je ob svetovnem dnevu voda opozoril varuh človekovih pravic Peter Svetina. Kot so sporočili iz njegovega kabineta, odgovorne na vladi in v državnem zboru zato znova poziva k sprejetju predpisov, ki bodo omogočili uresničevanje pravice do pitne vode, zapisane v ustavi. Rok za to se je sicer iztekel že maja 2018.

"Žal vpis v ustavo ni dosegel zaželenih učinkov pri širjenju zavesti o pomenu pitne vode, zato bodo potrebni konkretni ukrepi in koraki. Še naprej opozarjamo, da je pravica do pitne vode bistvenega pomena pri zagotavljanju najbolj temeljnih človekovih pravic. Naj bo svetovni dan voda opomin pristojnim, da pitna voda ni samoumevna in ni na razpolago v neomejenih količinah, in spodbuda, da se čim prej v povezavi z njo začnejo sprejemati najodgovornejše rešitve," je izpostavil Svetina.

Večina držav si podzemne vode deli, a področje ni ustrezno urejeno

Kakovost podzemne vode sicer resno ogroža predvsem uporaba gnojil in pesticidov v kmetijstvu, na ministrstvu so ob tem izpostavili nitrate, ki so po vsem svetu najpogostejše onesnaževalo podzemnih voda. Z varovanjem vodnih virov je povezana uredba, ki ureja sistem izplačevanja nadomestil kmetom, ki kmetujejo na najožjih vodovarstvenih območjih.

V slovenski kataster voda je vključenih 7000 izvirov. Foto: BoBo
V slovenski kataster voda je vključenih 7000 izvirov. Foto: BoBo

Večina veliki svetovnih vodonosnikov prečka mednarodne meje, kar pomeni, da si večina držav deli podzemne vode. Zaradi vse večje rabe virov podzemne vode po svetu je vedno večja tudi potreba po močnejšem sodelovanju na tem področju, so poudarili na ministrstvu in dodali, da trenutno le peščico čezmejnih vodonosnikov ureja sporazum o sodelovanju med državami članicami EU-ja.

Na Agenciji RS za okolje in prostor (Arso) so ob svetovnem dnevu voda in svetovnem dnevu meteorologije, ki ga zaznamujemo 23. marca, pripravili več videovsebin na temo podzemnih voda in njihovih značilnosti ter meteorologije. Videovsebine si je mogoče ogledati na YouTubovem kanalu ARSO Vreme.

V mestni občini Maribor medtem ob svetovnem dnevu voda pripravljajo dva dogodka v živo. Skupna služba varstva okolja je danes na krožno pot z naslovom Od pitne do odpadne vode, ki bo vsebovala ogled centralne čistilne naprave, povabila učence petih razredov OŠ Miklavž na Dravskem polju, medtem ko Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor v petek pripravlja delavnico ob svetovnem dnevu voda, namenjeno pridelovalcem poljščin, pa tudi širši javnosti, so sporočili z občine.

Ob svetovnem dnevu voda v središču podzemne vode