To je eden najčistejših in najbolj kakovostnih virov pitne vode v državi, pravijo strokovnjaki, pa vendar so morali vodo s tega zajetja zaradi fekalnega onesnaženja že pred nekaj leti začeti klorirati.

Foto: TV Slovenija
Foto: TV Slovenija

V oddaji Koda ob 17.30 na 1. programu TV Slovenija o tem, kako je mogoče, da lahko kmetje na parcelah v bližini vodovarstvenih območij odlagajo gradbeni material, in kdaj bo država poskrbela za varovanje najčistejših virov pitne vode v državi.

Konec marca je gradbeno podjetje Prestor na zemljišče v neposredni bližini vodovarstvenega območja Ovčja jama na Pernikih nasulo "naraven in nenevaren izkopni material". Gradbeno podjetje smo vprašali, kaj natanko je ta material vseboval, s katerega gradbišča so ga pripeljali in kolikšna je bila njegova prostornina. Direktor podjetja Jure Prestor na ta vprašanja ni odgovoril, je pa zapisal: "Količina naravnega materiala je skladna z določili pridobljenih soglasij, ki jih je za potrebe zasutja gozdnega robu ter s tem pridobitve dodatnih kmetijskih zemljišč pridobil lastnik zemljišča Boris Kunšič."

Vsa potrebna dovoljenja?

Lastnik zemljišča je za nasutje parcele res pridobil dovoljenja pristojnih institucij, Triglavskega narodnega parka, prav tako kulturnovarstveno soglasje za ureditev kmetijskih površin. Agencija za okolje je izdala sklep, da vloga za izdajo naravovarstvenega soglasja za ureditev kmetijskih površin ni potrebna. Vendar pa so v mnenju upravljavca, torej Triglavskega narodnega parka, navedeni pogoji oziroma usmeritve; med njimi ta, da mora biti nasutje naravnega materiala iz Krnice iz doline Radovne.

V Društvu za varstvo okolja Bled so posneli fotografije, ki dokazujejo, da so bili med odpadki tudi kosi plastike, ostanki gradbenega ometa, lepil, betona, azbestnih plošč in asfalta. Predsednik društva Miha Žvan: "Lastnik zemljišča ima dovoljenja Triglavskega narodnega parka, da lahko tam odlaga in navaža zemljino iz okolice. To pa ne pomeni, da lahko zemljo dovaža z območja Bleda, kjer se na primer pospravi gradbišče, in jo potem kot nenevarno zemljino odpelje v narodni park. To je ne samo nespoštovanje narave, ampak tudi ljudi."

Napad s krampom

Ko je naša ekipa želela posneti odpadke na parceli, nas je lastnik zemljišča skoraj povozil z bagrom, nato pa napodil in s krampom napadel člana Društva za varstvo okolja Bled, Miha Žvana in Miroslava Kapusa. Hujših poškodb sicer nista utrpela, sta pa dogodek prijavila policiji: "Zgodilo se nam je, da so nas napadli v Triglavskem narodnem parku, na območju Nature 2000. To se nam zdi nesprejemljivo. Vsak lastnik je po zakonu dolžan omogočiti prost prehod do naravne vrednote." Lastnik zemljišča in njegov sin naj bi kasneje prenočila v psihiatrični bolnišnici Begunje in se sklicevala na neprištevnost.

Odlaganje odpadkov je strokovno neustrezno

Območje Pernikov je neposredno povezano z zaledjem vodnega vira Ovčja jama, je pokazal hidrogeološki poskus. Mihael Brenčič z Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je povedal, da so bili izsledki presenetljivi: "Nismo pričakovali takih rezultatov. Ugotovili smo namreč, da je barva oziroma sledilo z območja Pernikov zelo hitro, v 13 urah, prišlo do enega od izvirov v zaledju Ovčjih jam. Hitrost toka je torej relativno velika, več kot 100 metrov na uro." Po mnenju hidrogeologa je vsakršno odlaganje gradbenega materiala na tem območju strokovno neustrezno, ne le z vidika vodnega vira, ampak tudi zaradi značilnosti kraške pokrajine. "Ker spreminja morfologijo, spreminja infiltracijske pogoje, vodno bilanco in še kaj," pojasni Brenčič.

Domačini vode iz pipe ne pijejo več

V javnem podjetju Infrastruktura Bled, ki upravlja vodni vir in vodovodni sistem Radovna, trdijo, da so vsi odvzeti vzorci skladni s predpisi in zdravstveno ustrezni. A okoliški prebivalci o tem dvomijo, tudi zaradi gnojenja travnikov, zaradi česar so morali pred nekaj leti začeti vodo klorirati. Lastnica apartmajev na Bledu in v dolini Radovne Mojca Jakopic: "Voda je onesnažena zaradi kmetov, ne samo enega, več kmetov, ki imajo parcele v Zgornji Radovni. Živimo v bližini Radovne in se po teh poljih pogosto sprehajamo ter vidimo, kaj kmetje posipajo po travnikih pred vodnim zajetjem." Odločili so se, da vode iz pipe ne bodo več pili, saj so pogosto zaznali tudi trebušne težave: "Svojim gostom v apartmajih ne svetujemo več, naj pijejo vodo iz pipe, saj je trenutno po našem mnenju res oporečna."

Ministrstvo za okolje, kje je uredba, ki bi zaščitila vodo?

Kot je zapisal Štefan Korošec iz podjetja Infrastruktura Bled, bi odlaganje materiala lahko preprečili, če bi bila sprejeta Uredba ovodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju občin Bled in Gorje, ki jo Ministrstvo za okolje pripravlja od leta 2011 in bi morala biti sprejeta že pred petimi leti. S tem dokumentom naj bi se posamezni vodovarstveni pasovi zajetja Ovčje jame precej spremenili, kar bi lahko pomenilo dodatno varovanje vodnega vira, iz katerega se trenutno oskrbuje približno 24 000 prebivalcev občin Gorje, Bled in Radovljica in številni gostje na tem območju. Na ministrstvu za okolje niso pojasnili, zakaj uredbo pripravljajo že osem let, obljubili pa so, da bodo osnutek pripravili še pred letošnjim poletjem.

Z ministrstva za okolje so sporočili še, da je inšpektorica za okolje in naravo opravila ogled na kraju dogodka, vendar nepravilnosti ni ugotovila. Je pa inšpektor podjetju, ki je navažalo sporno zemljino, odredil njeno odstranitev zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki iz dejavnosti. Opravljen je tudi izredni nadzor nad dejavnostjo gradbenega podjetja, ki je pripeljalo material za nasipavanje. V postopku so bile ugotovljene nepravilnosti, na podlagi česar je bila izdana ureditvena odločba inšpekcijskemu zavezancu.

Koda: Kako kakovostno vodo pijemo?