RTH naj bi dokončno zaprli do prihodnjega leta, sanacijska dela pa naj bi bila po časovnici končana že letos. Zakon o postopnem zapiranju rudnika je bil sicer sprejet že leta 2000 in je predvideval, da bo postopek končan do leta 2012, a so ga vmes večkrat podaljšali. Foto: BoBo
RTH naj bi dokončno zaprli do prihodnjega leta, sanacijska dela pa naj bi bila po časovnici končana že letos. Zakon o postopnem zapiranju rudnika je bil sicer sprejet že leta 2000 in je predvideval, da bo postopek končan do leta 2012, a so ga vmes večkrat podaljšali. Foto: BoBo

Trboveljski občinski svet je RTH v likvidaciji pozval, naj preneha sanirati območje Bukove gore, ker obstaja utemeljen sum, da sanacija ne poteka skladno z zakonodajo in tehničnimi smernicami. Eden izmed občinskih svetnikov Jože Pustoslemšek, ki mu je občina naložila nadzor nad območjem Bukova gora, je namreč na seji pojasnil, da se na tamkajšnji površinski kop dovažajo različne vrste odpadkov, med drugim tudi elektrofiltrski pepel iz krškega Vipapa, za kar pa RTH nima okoljevarstvenega dovoljenja.

Likvidacijski upravitelj RTH-ja Janez Žlak pravi, da so trditve, da rudnik sanacije ne izvaja skladno z zakonodajo in tehničnimi smernicami, neutemeljene in neresnične, zato jih v celoti zavrača. Po njegovih besedah je nadzor in prevzem dostavljenih količin odpadkov v kadunjo Bukove gore stvar obligacij oz. poslovnega razmerja med sodelujočimi pravnimi subjekti.

Pozivi svetnikov k izrednemu inšpekcijskemu nadzoru

Zato so svetniki pristojne državne institucije pozvali, naj opravijo izredni inšpekcijski nadzor nad izvajanjem sanacijskih del degradiranih površin na Bukovi gori in izvedejo izredno sondažno analizo degradirane površine.

Kot je ugotovil Pustoslemšek, dovozi in odlaganja pepela v kadunjo Bukova gora niso nadzorovani. Prav tako RTH ne zagotavlja naključnih odvzemov vzorcev s tovornjaka, s katerimi bi uradno preverili in dokazali, kakšen gradbeni material se uporablja za sanacijo in ali vsi pripeljani materiali ustrezajo vsem zakonskim predpisom.

Na degradirane površine vozili tudi gradbene odpadke

Pustoslemšek, ki je opravil pet nadzornih pregledov Bukove gore, je ugotovil, da zaposleni ne uporabljajo ustrezne osebne varovalne opreme, od Vipapa pa je zahteval, naj mu omogoči ogled proizvodnje oz. predelave pepela v t. i. gradbeni material. Opozoril je, da je RTH na degradirane površine Bukove gore vozil tudi gradbene odpadke, ki so nastali pri rušenju nekdanje Strojne tovarne Trbovlje.

Pojasnil je še, da ima Vipap dovoljenje za predelavo materialov. Zagotovil je še, da se sanacijska dela na Bukovi gori, kjer je bilo doslej vgrajenih 300.000 kubičnih metrov materiala, izvajajo skladno z zakonodajo.