Mednarodni dan brez odpadkov 30. marec. Foto: Shutterstock
Mednarodni dan brez odpadkov 30. marec. Foto: Shutterstock

Po podatkih Združenih narodih (ZN) človeštvo vsako leto ustvari med 2,1 in 2,3 milijarde komunalnih odpadkov, pri tem pa 2,7 milijarde svetovnega prebivalstva nima dostopa do sistemov zbiranja odpadkov.

"Onesnaževanje z odpadki močno ogroža blaginjo ljudi, gospodarstvo in krizo podnebnih sprememb, izgube biotske raznovrstnosti in onesnaževanja," so posvarili. Brez nujnih ukrepov se bo po oceni ZN-a letna proizvodnja komunalnih odpadkov do leta 2050 povečala na 3,8 milijarde ton.

Praznovanje mednarodnega dneva brez odpadkov pod okriljem ZN-a letos poteka drugič. V okviru tega ZN države članice in ustrezne deležnike spodbujajo k izvajanju pobud brez odpadkov na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. "Okrepiti moramo ravnanje z odpadki, hkrati pa izboljšati predelavo virov in znatno zmanjšati nastajanje odpadkov. Preprečevanje, zmanjšanje, ponovna uporaba in recikliranje so ključnega pomena," so poudarili pri ZN-u.

V okoljski organizaciji Ekologi brez meja so ob letošnjem mednarodnem dnevu brez odpadkov (angl. International day of zero waste) predstavili tri nove turistične nastanitve na poti "zero waste".

Ribno Alpine Resortu so se kot primeru dobre praksa ravnanja z odpadki v turističnih nastanitvah ta teden pridružili Soča Guesthouse, Hotel Cerkno in Jenkova rezidenca, ki vse dosegajo oz. presegajo kriterij 90 odstotkov ločeno zbranih odpadkov. V nastanitvah so uspeli zmanjšati tudi skupno količino odpadkov na gosta na nočitev za 42–58 odstotkov in to v turistični dejavnosti, kjer naj bi se po predvidevanjih do leta 2050 količina odpadkov okrepila za 251 odstotkov, so sporočili iz organizacije.

Ekologi brez meja so tudi slovenski predstavniki in soustanovitelji mreže Zero Waste Europe, ki si prizadeva za preprečevanje nastajanja odpadkov in njihovo zmanjšanje ter spodbuja trajnostno potrošnjo in proizvodnjo. "Preudarna potrošnja, ponovna uporaba, popravila, izmenjave, ločeno zbiranje odpadkov in kompostiranje so ključ za izboljšanje trenutnega stanja," so navedli.

Mednarodni dan brez odpadkov