Evropski komisar za okolje Janez Potočnik ocenjuje vseslovensko prostovoljno akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu, ki bo potekala v soboto, kot izjemno pomembno. Foto: MMC RTV SLO
Evropski komisar za okolje Janez Potočnik ocenjuje vseslovensko prostovoljno akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu, ki bo potekala v soboto, kot izjemno pomembno. Foto: MMC RTV SLO

"Tudi če akcije jutri ne bi bilo, je bila akcija že zelo uspešna, saj nisem še nikoli slišal toliko v tako pomembnih medijih in v tako pomembnem medijskem času govoriti o teh stvareh. To je prav, ker je ravno osveščanje ljudi o tem, kako je to pomembno za naše trajnostno bivanje, ključnega pomena," je povedal Potočnik. Pravi, da se bo prostovoljskega projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu udeležil tudi sam.

Obiskal bo naravne rezervate
Evropski komisar je trenutno v Sloveniji na obisku in je na povabilo Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije obiskal naravni rezervat Iški morost na Ljubljanskem barju. Ustavil se bo še v naravnem rezervatu Škocjanski zatok pri Kopru. Gostitelji želijo komisarju predstaviti pomen varstva narave in območij Natura 2000 v Sloveniji.

V društvu so prepričani, da bi morala varstvo okolja in ohranjanje narave postati ključni prednostni področji dela Evropske komisije v prihodnjih letih, zato so Potočnika pozvali k aktivnejšemu delovanju na področju ohranjanja narave in ptic. Zavzemajo se tudi za sprejem ambiciozne in pravno obvezujoče strategije ohranjanja biotske pestrosti.

Letos je leto biotske raznovrstnosti
Ker je letošnje leto razglašeno prav za leto biotske raznovrstnosti, je Potočnik že zagotovil, da bo veliko letošnjih dejavnosti v Evropski komisiji posvečenih temu. "Velikokrat preprosto ne razumemo, kako močne so povezave med našo aktivnostjo, denimo kmetijsko aktivnostjo, in biotsko raznovrstnostjo ter vplivanjem, ki ga pravzaprav s svojo dejavnostjo imamo na življenje ptic in na habitate v naši okolici," je dejal.