Neurje v Polhovem Gradcu. Foto: BoBo
Neurje v Polhovem Gradcu. Foto: BoBo

Poplave, ki so med 12. in 16. septembrom letos prizadele skoraj celotno vzhodno polovico Slovenije, so na stvareh povzročile za 21,1 milijona evrov škode, od tega na kulturni dediščini za skoraj en milijon evrov škode. Škoda v gospodarstvu znaša 2,7 milijona evrov, škoda na državnih cestah je ocenjena na pet milijonov evrov, na gozdnih cestah je škode za dober milijon evrov in na vodotokih omenjenih 123,9 milijona evrov.

Skupno ocenjeno škodo 153,9 milijona evrov je 13. novembra potrdila državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.

Škode dovolj za državno pomoč
Kot je razvidno iz vladnega gradiva, končna ocena neposredne škode po septembrskih poplavah presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2014, kar znaša nekaj več kot 2,5 milijona evrov, tako da je dosežen limit za pomoč v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Vlada bo tako naložila pristojnim ministrstvom, da pripravijo program odprave posledic neposredne škode na stvareh, gradbenoinženirskih objektih, v gospodarstvu, kulturni dediščini, državnih cestah in vodotokih v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Škode ni dovolj za evropsko pomoč
Skupna ocena škode po septembrskih poplavah pa ne presega 0,6 odstotka bruto nacionalnega dohodka države, kar je okoli 210 milijonov evrov. Če bi škoda presegla ta znesek, bi lahko Slovenija kot država članica EU-ja zaprosila za finančno pomoč iz solidarnostnega sklada EU-ja.

Veliko škode že spomladi
Septembrske poplave pa niso edine, ki so letos prizadele Slovenijo. Konec januarja in na začetku februarja so poplave, sneg in žled povzročili za 428,7 milijona evrov škode, dodatno je izpad prihodka v gospodarstvu bil ocenjen na 40,7 milijona evrov, zato je država v tem primeru zaprosila za evropsko pomoč.

V oktobru so nato poplave prizadele predvsem Tolminsko, Poljansko dolino in del Ljubljane, zbiranje podatkov o škodi po teh poplavah se za skupno 16 občin izteče to sredo. Škodo oškodovancev po novembrskih poplavah, ki so bile najhujše na Notranjskem, pa lahko 32 občin iz osmih regij prijavi do 17. decembra letos.