Glavna cilja konference sta dokončno oblikovanje knjige pravil za začetek izvajanja pariškega podnebnega sporazuma in dvig splošne ambicije za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in s tem omejevanje segrevanja ozračja na 1,5 stopinje Celzija. Foto: Reuters
Glavna cilja konference sta dokončno oblikovanje knjige pravil za začetek izvajanja pariškega podnebnega sporazuma in dvig splošne ambicije za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in s tem omejevanje segrevanja ozračja na 1,5 stopinje Celzija. Foto: Reuters

Več kot 50-člansko slovensko delegacijo poleg premierja Janeza Janše med drugim sestavljajo še minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, minister za finance Andrej Šircelj, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in slovenska veleposlanica v Združenem kraljestvu Simona Leskovar.

Temeljna namena konference sta dokončno oblikovanje knjige pravil za začetek izvajanja pariškega podnebnega sporazuma, sprejetega leta 2015, ter dvig splošne ambicije za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in s tem omejevanje segrevanja ozračja na 1,5 stopinje Celzija. Konferenca bo naslovila tudi ukrepe za prilagajanje na posledice podnebnih sprememb in zaveze za dvig podnebnega financiranja, predvsem za najranljivejše države.

COP26 se bo začel z zasedanjem voditeljev 1. in 2. novembra in nadaljeval s pogajanji na tehnični ravni v prvem tednu zasedanja. V drugem tednu sledita ministrski segment in sklepna faza pogajanj na politični ravni. Podnebna konferenca se bo končala s sprejetjem končnega poročila. Slovensko vladno delegacijo bo na uvodnem vrhu voditeljev vodil premier Janša, v drugem delu pa okoljski minister Vizjak.

Največ sredstev za najem prostora in opreme za paviljon EU-ja

Kot piše v izhodiščih za udeležbo slovenske delegacije na podnebni konferenci, so stroški ocenjeni na 1,2 milijona evrov, večinoma pa so povezani z obveznostmi, ki izhajajo iz vloge Slovenije kot predsedujoče Svetu EU-ja. V največji meri gre za stroške, povezane z najemom prostora in opreme za paviljon EU-ja.

Slovenija bo kot predsedujoča država Svetu EU-ju zastopala in predstavljala EU navzven, vodila pogajanja s tretjimi državami ter usklajevala stališča držav članic EU-ja.

Združeno kraljestvo v partnerstvu z Italijo bi COP26 moralo gostiti že lani, a ga je odnesla pandemija covida-19.