Energetska prenova stavb zmanjša račun za ogrevanje. Foto: AP
Energetska prenova stavb zmanjša račun za ogrevanje. Foto: AP

Gre za pilotni poziv v okviru programa subvencioniranja ukrepov učinkovite rabe energije v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine Zero500, ki se financira iz sredstev evropskega kohezijskega sklada in se bo izvajal do leta 2023, so pojasnili na Eko skladu.

Program Zero je namenjen gospodinjstvom z nizkimi prihodki, ki se spopadajo z energetsko revščino. Njegova skupna vrednost je nekaj manj kot 5,9 milijona evrov, so spomladi sporočili iz službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko.

Kdo in kaj lahko dobi?

Na sveže objavljeni poziv za dodeljevanje spodbud socialno šibkim občanom za investicije v energetsko obnovo njihovih stavb se lahko prijavijo prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, ki so lastniki oz. solastniki stavbe, kjer se bo investicija izvajala, tam pa tudi dejansko živijo. Stavba mora imeti eno ali dve stanovanji, zgrajena pa mora biti pred 31. decembrom 1967.

Sorodna novica 12 načinov, kako privarčevati pri ogrevanju

Upravičenim vlagateljem bo Eko sklad dodelil nepovratno finančno spodbudo za izvedbo investicij v ukrepe učinkovite rabe energije. Med investicijami na skladu naštevajo: toplotno izolacijo strehe in/ali stropa, toplotno izolacijo pročelja, vgradnjo energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat, zamenjavo sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije, zamenjavo neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko ter vgradnjo lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Vsak upravičenec lahko prejme finančno spodbudo v celotni vrednosti upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 9620 evrov.

Tem gospodinjstvom se bo po napovedih Eko sklada izboljšal socialni status, saj jim bodo energetske prenove prinesle dejanske prihranke pri njihovih stroških. Zmanjšala se bo poraba energentov in električne energije, nezanemarljiv pa je tudi vidik izboljšave bivanjskih pogojev, kar lahko pozitivno vpliva tako na zdravstveno kot psihično stanje članov gospodinjstva.

V izvajanje programa bodo vključeni tudi energetski svetovalci, ki delujejo v okviru javne energetsko svetovalne mreže Ensvet.